Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Naše Kysuce 2021

Krátky opis
Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a iným záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie prednesu

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
19.11.2021

Popis projektu

Vzdelávací seminár je určený hlavne pre pedagógov ZŠ a SŠ v regióne Kysúc, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN a taktiež všetkým záujemcom o umelecký prednes.  Obsahovo bude zameraný na všetky oblasti umeleckého  prednesu a spojený s praktickými cvičeniami. Cieľom tohto podujatia je podporovať záujem o umelecký prednes ako špecifický druh umenia, podporovať, rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt, tvorivosť, predstavivosť, reč, rytmus a pestovať vzťah k slovu a k materinskej reči ako kultúrnej a umeleckej hodnote.


Názov prímateľa
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Celkový rozpočet:
7 800,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €