Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Krátky opis
Včera bola dievka, dnes je žena - online etnologická prednáška
Fotogaléria
Názov podujatia
Mjartanovo Sebedražie

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
25.11.2021

Popis projektu

Svadobný obyčajový cyklus na Slovensku


Včera bola dievka, dnes je žena

V prednáške s Margitou Jágerovou sa dozviete

o problematike vybranej časti svadobného obyčajového cyklu spojenej s prechodovými rituálmi, ktoré sa dotýkajú zmeny statusu nevesty - prechod zo stavu dievockého do ženského.

Prednáška popularizačnou formou približuje symboly panenstva a dievoctva prezentované v rámci svadobného cyklu, predstavuje ich tradičné, čiastočne i súčasné podoby, pútavou formou popisuje priebeh jednotlivých prechodových rituálov.

Je obohatená o zaujímavý vizuálny materiál dokladajúci pestrú škálu týchto prejavov v rámci územia Slovenska.


LEKTORKA

doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., je etnologička, interpretka slovenských ľudových piesní

Pôsobí od r. 1997 na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vyštudovala odbor slovenský jazyk – národopis, doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore etnológia.

Venuje sa tradičnej a súčasnej obyčajovej kultúre, najmä obyčajam životného cyklu a kalendárnymi obyčajam, ale i etnológii detstva, tradičným spevným prejavom.

Je autorkou viacerých odborných štúdií, knižných publikácií v spoluautorstve, ale i samostatnej knižnej monografie Posledné zbohom… Súčasné pohrebné obyčaje (2008), ktorá analyzuje problematiku pohrebného obyčajového cyklu a jeho premeny v priebehu času.

Okrem pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa dlhoročne venuje prezentácii a propagácii tradičnej a súčasnej kultúry Slovenska, prednáškovej činnosti v rámci rôznych popularizačných podujatí, je autorkou niekoľkých výstav a prezentácií propagujúcich výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

Dlhšie obdobie pôsobí ako lektorka v rámci rôznych projektov zameraných na interpretáciu slovenských ľudových piesní, taktiež je už dlhoročne porotkyňou postupových súťaží zameraných na scénický folklorizmus, ale aj interpretkou ľudových piesní v spolupráci s viacerými hudobnými telesami, zároveň členkou dramaturgických a programových rád folklórnych festivalov na Slovensku.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €