Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúra v Župnom dome 2021

Krátky opis
Pozývame vás na interaktívnu výstavu reprodukcií jedného z najpozoruhodnejších slovenských maliarov druhej polovice 20. storočia Františka Veselého spojenú s odborným výkladom prof. Jaroslava Vencáleka, ktorý sa podrobne venuje jeho umeleckej tvorbe.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava: Environmentálne výzvy tvorby Františka Veselého

Miesto konania / kraj
Púchov / Púchov

Termín konania
18.11.2021 - 02.12.2021

Popis projektu
Akademický maliar František Veselý bol bytostne spätý s rodným mestom Stropkov, s jeho obyvateľmi, životným prostredím, jeho bohatou minulosťou, prežívanou prítomnosťou a nejasnou budúcnosťou. S výnimkou niekoľkých zahraničných ciest a štúdií prežil takmer celý život v Stropkove. Jeho výtvarná cesta sa začala v polovici 50. rokov, keď intenzívne zachytával zákutia meniaceho sa mesta. Akoby predvídal nenávratnú stratu jedinečnej atmosféry mestečka, ktoré v neskorších dekádach zmenilo svoju tvár z pamiatkového súboru na necitlivé asanačné miesto. Veselý svojou výtvarnou dokumentáciou bránil historické objekty v meste, neskôr zničené novými stavebnými praktikami. Práve meniace sa mesto zarezonovalo v autorovi ako osobná výpoveď voči meniacej sa krajine i spoločnosti.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Názov prímateľa
PODIVNÝ BARÓN

Celkový rozpočet:
19 000,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €