Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Monológy Diktátora

Krátky opis
Vytvoril som text na naštudovanie a uvedenie monodrámy s veľmi silnými témami súčasnej spoločensko - kultúrnej problematiky. Človek sám v spoločnosti medzi priepasťou. Z každej strany je manipulovaný, obmedzovaný. Mechanicky ako stroj vykonáva činy, aktivity, ktoré nakoniec ľutuje. Samotný monológ z filmu Diktátor, Charliho Chaplina, ktorým som bol inšpirovaný je nesmierne priamym a aktuálnym.
Fotogaléria
Názov podujatia
monológy Diktátora

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
26.02.2021 - 15.10.2021

Popis projektu

Vytvoril som text  monodrámy pre uvedenie a naštudovanie  s veľmi silnými témami súčasnej spoločensko - kultúrnej problematiky. Človek sám v spoločnosti medzi
priepasťou. Z každej strany je manipulovaný, obmedzovaný. Mechanicky ako stroj vykonáva činy, aktivity, ktoré nakoniec ľutuje. Samotný monológ z filmu Diktátor, Charliho Chaplina  bol pre mňa nesmierne priamym a aktuálnym monológom. A práve to  bol ten hybný moment realizovať tento projekt ako zrkadlo spoločnosti a to prostredníctvom umeleckých a divadelných prvkov, ktoré pod divadelnou lupou zobrazujú  mikro príbeh človeka , utrápeného spoločnosťou. Ktorého snahou je zbúrať bariéry mechanizmu a vyliečiť tak spoločnosť od obrazne povedane nákazy. Cieľom projektu bolo vytvoriť text  pre naštudovanie a uvedenie inscenácie  Monológy Diktátora. Podarilo sa nám aj napriek všetkým pandemickým opatreniam verejne prezentovať aj keď s obmedzeniami. Projekt splnil účel. Chceli sme čo sa mi aj podarilo  prostredníctvom silných  umeleckých a divadelných i hereckých prostriedkov zasiahnuť hlboko do citov ľudí, aby si uvedomili , kto je ich najväčším diktátorom, ( mobil, tablet, internet. ...) a aby nezabúdali na
dotyk , vľúdne slovo, prírodu, vzájomnú fyzickú komunikáciu, pozitívne medziľudské vzťahy. Po predstavení  sme urobili aj besedu  s divákmi , čím sa nám podaril získať feed beck  na aktuálne téme obsiahnuté   samotnom texte. 

Názov prímateľa
Andrej Palko

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €