Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Séria podcastov Uhol pohľadu Lokálne rozhovory z mesta Topoľčian s globálnym presahom. Priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 z Topoľčian prináša novú sériu podcastu UHOL POHĽADU. V rozhovoroch rozoberáme rôzné témy z rôznych uhlov a s prizvanými hosťami zaostríme na ekológiu so zameraním na módu, históriu, židovskú tématiku z Topoľčian a okolia, pivovarníctvo, súčasné umenie či topoľčianské packy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Séria podcastov

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
09.11.2021 - 31.12.2021

Popis projektu

Pripravované témy rozhovorov a hostia viazaní v určitom bode ich života na mesto Topoľčany:

- ekológia so zameraním na módu, 9.11.2021, hosť: Mgr.Katarína Peterová

Katarína Peterová je slow fashion blogerka, ktorá sa na svojom blogu La Florita venuje témam ako pomalá móda, upcyklácia a udržateľnosť. Na sociálnych sieťach pravidelne publikuje svoje know-how, pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o záchranu oblečenia, ktoré si už nikto nechce obliecť. Okrem módy sa Katka zaoberá ekológiou na profile @ekoistky, ktorý založila spolu s jej kamarátkou a cez ktorý inšpirujú ľudí k udržateľnému a zero waste životu.


židovstvo v Topoľčanoch a okolí, 16.11.2021, hosia: PhDr. Katarína Beňová, Mgr. Helena Kopecká 

Katarína Beňová je absolventka učiteľského smeru história, estetika a psychológia. Niekoľko rokov pôsobila ako pedagogička na Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Od júla pracuje v Ponitrianskom múzeu v Nitre ako historička, kde sa venuje regionálnym dejinám, ku ktorým ju priviedla práca v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, kde nastúpila po skončení vysokej školy.

Helena Kopecká pôsobila niekoľko rokov na Gymnázium v Topoľčanoch, kde vyučovala predmety dejepis a občianska náuka. Absolvovala odborné semináre a konferencie k židovskej problematike v Dokumentačnom stredisku holokaustu v Bratislave, Osvienčime, Terezíne, Berlíne a v Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli. Úspešne sa so svojimi žiakmi zapojila do rôznych projektov a aktivít z regionálnych dejín, s problematikou holokaustu.

- história architektúry, 23/11/2021, hosť.Mgr. Helena Grežďová

Helena Grežďová vyštudovala odbor archívnictvo, ktorému sa dlhodobo venovala v Štátnom okresnom archíve v Topoľčanoch. Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV ako aj členkou Spoločnosti slovenských archivárov. Venuje sa publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých monografií obcí, v ktorých sa zameriava hlavne na obdobie 16. - 19. storočia, cirkevné dejiny a dejiny školstva do roku 1918.

- súčasné umenie, 30/11/2021, hosť: Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.

Rastislav Podoba je absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. Od roku 2009 do roku 2015 absolvoval externé doktorandské štúdium na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Banskej Bystrici, kde aj aktuálne pôsobí ako pedagóg. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým zobrazeniu krajiny.

- pivovarníctvo, 07/12/2021, hosť: Ernest Šimon, Mgr. Ondrej Godál

Ernest Šimon je sládek, ktorý niekoľko rokov pracoval v pivovare Topvar v Topoľčanoch. Svoju vyše 30 ročné skúsenosti následne využil pri otváraní prevádzok malých pivovarov na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako sládek v Dunajskom pivovare v Bratislave.


Ondrej Godál je absolvent magisterského štúdia odboru história na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne pracuje v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, kde sa zameriava na dejiny vojenstva, výskum vývoja zbraní, zbroje a obrnenej techniky. Taktiež sa venuje dejinam pivovarníctva a obdobiu prvej a druhej svetovej vojny so špecializáciou na Slovenské národné povstanie.

- Dobrovoľníctvo: Občianske združenie Topoľčianske packy, 14/12/2021, hosť: Petra Pazallová

Petra Pazallová je spoluzakladateľkou a dobrovoľníčkou v Občianskom združení Topoľčianske packy. Občianske združenie Topoľčianske packy sa stará o nechcených a týraných psíkov v karanténnej stanici v Topoľčanoch. Združenie funguje vďaka dočaskám a finančným či materiálnym darom.Obsah podcastu pripravuju : 


Patrícia Galiková, študentka lingvistickej a kultúrnej mediácie na Univerzite pre zahraničných študentov v Siene. Natália Šimonová, maliarka a študentka v Otvorenom ateliéri maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od zvuku Peter Filo, absolvent ​​VŠMU - klasická gitara, orientuje sa na súčasných skladateľov a ich kompozície, ktoré často nesú prvky džezu či iných žánrov, venuje sa sound masteringu a výučbe hry na gitaru. Visual Matej Lacko.


Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
40 810,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €