Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

II. Kreatívne na osvete

Krátky opis
II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklóru, slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranične národnostne zmiešanom regióne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zahrajže mi, píšťalôčka

Miesto konania / kraj
Veľká Paka / Dunajská Streda

Termín konania
22.11.2021

Popis projektu

Cieľom aktivity je oboznámiť deti a mládež s kultúrnymi tradíciami nášho národa. Upevňovať v nich úctu a poznanie k dedičstvu našich starých otcov.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
3 325,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €