Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Krátky opis
cyklický workshop o príprave divadiel poézie a detských recitačných kolektívov
Fotogaléria
Názov podujatia
Nedramaticky dramaticky - S kolektívom za poéziou

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
19.11.2021

Popis projektu

Pripravili sme cyklický workshop (3 stretnutia) o príprave detských recitačných kolektívoch a divadiel poézie „S kolektívom za poéziou“. Cieľom workshopov je priniesť pedagógom inšpiráciu k tvorbe divadla poézie, recitačných pásem pre školské potreby. Je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry ZŠ a SŠ, učiteľov prvého stupňa základných škôl, vychovávateľov v školských kluboch detí.

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
10 590,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €