Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Patrik Kovačovský - Analógový koniec?

Krátky opis
Výstava tvorba Patrika Kovačovského, ktorá už už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu - dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Patrik Kovačovský - Analógový koniec?

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
30.03.2017 - 30.04.2017

Popis projektu

Tvorba Patrika Kovačovského už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu - dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu. Osobitou kategóriou sú jeho práce s technicky reprodukovaným obrazom. Pri práci s mediálne zmiešanými formami pretvára filmové a fotografické obrazy do foriem nových  súčastí objektov a inštalácií, aby vo vzájomnom vzťahu – prestupovaní – fúziách vyvolávali percepčný zážitok novej/inej kvality. Vzniknuté multimediálne väzby medzi jednotlivými médiami však nie sú v polohe konkurujúcej, ale naopak komplementárnej – doplňujúcej sa. Pohybujúci sa obraz v kombinácii s 3D objektmi zároveň otvára nový komplex priestorového, vizuálneho a akustického vnímania diela, ktoré je už inej hybridnej povahy. Priestor a konštrukcia miesta je tak pre Patrika Kovačovského zásadnou kategóriou. Predovšetkým tvorba autora, ktorá sa navyše v mnohých prípadoch „prechyľuje“ do iných médií – najmä filmu, prípadne - reverzne chronologicky - k analógovým médiám, bude v kurátorskom výbere Miry Sikorovej-Putišovej prezentovaná na výstave v PGU. Po prvý krát predstaví autorovu tvorbu vo väčšom rozsahu žilinskému publiku.

 

Patrik Kovačovský (*1970) https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A0VU" title="VŠVU">VŠVU  https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A0VU" title="1996">1996  https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A0VU" title="VŠVU">VŠVU v Bratislave. Jeho diela sa nachádzajú v domácich a zahraničných zbierkach. 

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €