Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

50. Trnavská hudobná jar - medzinárodný festival klasickej hudby

Krátky opis
Trnavská hudobná jar vznikla v roku 1969 pri príležitosti pripomenutia si 10. výročia úmrtia M. Schneidra-Trnavského. V roku 2018 sa bude konať 50. ročník tohto festivalu a zároveň si pripomenieme 60. rokov od úmrtia slávneho hudobného skladateľa. Zámerom projektu je udržať v povedomí trnavskej verejnosti festival, ktorý ponúka živú interpretáciu rôznych žánroch klasickej hudby v štýlovo zodpovedajúcich priestoroch Trnavy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Trnavská hudobná jar, 50. ročník festivalu klasickej hudby

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
28.03.2018 - 15.06.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je ponúknuť festival klasickej hudby s rôznym obsadením a korešpondujúcim s priestorovými a nástrojovými

možnosťami Trnavy, resp. čo najlepšie využiť tieto možnosti a premietnuť ich do dramaturgie. Spoluorganizátori: mesto

Trnava, Trnava-Tourism 25. 3. - Klavírne kvarteto - Hommage a O. Messiaen (110. výročie narodenia skladateľa) - Kvarteto

na koniec časov (O. Messiaen), Les signes de la mémoire - svetová premiéra kvarteta P. Machajdíka. 9. 4. - Veľkonočný

koncert Zboru katedrály P. Márie v Edinburgu - typický anglický zbor s chlapčenskými hlasmi spieva repertoár anglických

katedrál. 27. 4. - Klavírny recitál svetoznámeho Eugena Indjica na koncertnom krídle Boesendorfer v sále Marianum 11.5. -

koncert zboru z Bachovho mesta Koethen - motetá J. S. Bacha a jeho súčasníkov (zbor, sólisti, basso continuo) 31.5. -

organový recitál virtuózneho G. Mercatiho na organoch baziliky sv. Mikuláša. 10.6. - Koncert venovaný 60. výročiu úmrtia M.

Schneidra-Trnavského. Tento projekt sa zrealizuje pod vedením špičkového maďarského zbormajstra, dokonalého znalca

hudby Z. Kódalyho a v spolupráci so Schola cantorum Budapest, zboru Tirnavia a Trnavského komorného orchestra. 15. 6. -

Barokové flautové a husľové sonáty a sólové čembalové skladby v podaní Mária Rendešová (SK) – flauto traverso, Christine Verdon (CH) – barokové husle a Martin Gedeon (CZ) – čembalo.


Názov prímateľa
Bachova spoločnosť na Slovensku

Celkový rozpočet:
15 518,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €