Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DVE MONODRÁMY PRE DIVADLO GASPAREGO

Krátky opis
Verejná prezentácia ukážky pôvodného scenára, ktorý pripravil Ján Mikuš pre herca Stanislava Štofčíka. Hlavnou témou je téma duševného ochorenia - depresie, ktorá sa aj v našej spoločnosti konečne začína vynárať z tabuizovaných sfér.
Fotogaléria
Názov podujatia
Úžasný svet (kapitoly k stavu depresie) monodráma pre Stanislava Štofčíka, napísal Ján Mikuš

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
21.11.2021

Popis projektu

Autor a režisér otvára túto tému svojským spôsobom, inšpiruje sa vlastnou skúsenosťou a mnohými sekundárnymi prameňmi. Okrem závažnosti témy a osobnej výpovedi, je snahou autora projektu predstaviť výnimočnú a nenápadnú osobnosť kultúrneho života na Liptove, hudobníka, technika a herca divadla Gasparego Stanislava Štofčíka.  


Prvú verejnú prezentáciu pripravuje sám autor a do rozhovoru prijal pozvanie psychológ Michal Kotian a herec Stanislav Štofčík. 


Divadlo Gasparego má v pláne v budúcom roku pripraviť okrem tejto hry, ďalšie dve monodrámy, ktoré reflektujú súčasné témy našej spoločnosti. Môžete sa tešiť na divadlá ďalších dvoch osobností našeho nezávislého Divadla Gasparego!


Napísanie divadelnej hry podporil formou tvorivého štipendia Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. 


18:00

v KC Diera do sveta


https://fb.me/e/WtQ6UsoH

https://fb.me/e/WtQ6UsoH">https://fb.me/e/WtQ6UsoH

style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: "Times New Roman"; min-height: 16px;">https://fb.me/e/WtQ6UsoH

https://fb.me/e/WtQ6UsoH">https://fb.me/e/WtQ6UsoH

style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: "Times New Roman"; min-height: 16px;">


Sekundárne pramene scenára: 

Text sa inšpiruje príbehom knihy Úžasný svet depresie (Johna Moeho), osobnými skúsenosťami autora textu, osobné rozhovory a konzultácie s psychológom Michalom Kotianom. Autor cituje niektoré citácie z knihy Breviár posledných psychológov od Petra Macsovszkého. Autor v texte cituje myšlienky Alfreda Adlera etc. Názov prímateľa
Ján Mikuš

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 184,00 €