Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TELOHRA 2021

Krátky opis
Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Telohra dospelí /október

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
07.10.2021 - 28.10.2021

Popis projektu
Telohra sa vracia späť!
V októbri sa stretneme hneď s troma skvelými lektorkami, ktoré Vás budú sprevádzať zákutiami tela, mysle a pohybu.
Energiu rozptýlia a zdieľajú:
Baška Janáková

Baš: “Štruktúrou hodiny Back to the basics bude 90 minútová  improvizácia, v ktorej sa spoločne navigujeme k sprítomneniu vedomého pohybu a spontánneho tanca na hudbu. Budeme sa hýbať v rytme vzťahu tela s podlahou, priestoru medzi nami a na základe imaginácie, ktorú nám hudba evokuje a následne ovplyvní našu kvalitu pohybu.

Vychádzajúc zo znalostí z techniky súčasného tanca a s tanečnej improvizácie. 

Prečo back to the basics? Pretože stále zabúdam, že ma robí šťastnou keď tancujem a v skupine si tento pocit intenzívnejšie prinavrátim. A následne vám môžem odovzdať skúsenosti, ktoré som počas štúdia, tvorby, ciest a na javisku nadobudla.”


Mirka Stašková

“Telohru vnímam ako úžasnú príležitosť na zdieľanie, experimentovanie, hranie sa s telom a pohybom. Stále viac a viac si uvedomujem, že som individualita, ktorá sa sama rozhoduje aká chce byť, ako sa chce hýbať, čo a ako vysiela do okolia, ale súčasne vnímam potrebu sa začleniť do väčšieho celku, kolektívu, komunity. 

Veľmi ma baví hra a objavovanie limitov, kedy som spojená sama so sebou a súčasne s okolím, priestorom, objektmi, ľuďmi. Budeme v spojení, budeme aktívni, budeme hraví.”


Martina Hajdyla Lacová
“Štruktúra hodiny sa bude opierať o vlastné pohybové poznatky z tvorby posledných tanečných predstavení. Vždy ma zaujímalo ako svoje telo používať čo najefektívnejšie, posúvať svoje fyzické aj mentálne možnosti, hrať sa, skúmať, prijímať nové výzvy. Prvú časť hodiny venujeme zahriatiu tela cez jednoduché pohybové zadania a koordinácie. V druhej časti budeme objavovať škálu individuálnych možnosti v spoločnej tanečnej fráze.”
vo štvrtky:
7.10. , 14.10. , 21.10. , 28.10.
19:00 - 20:30
Prihlásiť sa môžete mailom na:
telohramimoos@gmail.com

Miesto:
Staromestské centrum kultúry a vzdelávnia, Školská 14
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
mimoOs

Celkový rozpočet:
7 013,00 €

Výška podpory:
6 360,00 €