Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Diera do sveta 2021

Krátky opis
Výstava sa zaoberá skúmaním hraníc fotografie a skrytého potenciálu práce so svetlocitlivým materiálom. LENA ADAMČÁKOVÁ (1991) - foto-osvetárka pochádzajúca z Oravy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Scitlivenie / vernisáž Leny Adamčákovej

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
28.10.2021 - 30.11.2021

Popis projektu
Výstava sa zaoberá skúmaním hraníc fotografie a skrytého potenciálu práce so svetlocitlivým materiálom. Divákovu pozornosť upriamuje na spomalenie vnímania fotografie a hľadanie odlišností či premien konkrétnych diel v čase.
LENA ADAMČÁKOVÁ (1991) - foto-osvetárka pochádzajúca z Oravy. Vyštudovala Fotografiu a nové médiá na VŠVU, ktoré obohatila stážou na maľbe, pedagogickým minimom, Erasmom v Montenegre a neskôr aj ročným Darmasiswa štúdiom v Indonézii. Momentálne študuje na Sokratovom inštitúte a pôsobí v Bratislave, v Národnom osvetovom centre ako odborná pracovníčka pre fotografickú tvorbu, kde pripravuje, metodicky usmerňuje a odborne garantuje postupovú súťaž amatérskej fotografie - AMFO. Baví ju experiment, tmavá komora, hĺbavé debaty a šírenie radosti z tvorivosti.
---
⚠ COVID" target="_blank">https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t5d/2/16/26a0.png"> COVID OPATRENIA ⚠ COVID" target="_blank">https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t5d/2/16/26a0.png"> COVID na prednášku bude podmienený potvrdením o očkovaní.
---
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
63 000,00 €

Výška podpory:
55 000,00 €