Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

OFF_FESTIVAL BRATISLAVA

Krátky opis
Dvanásty ročník fotografického festivalu pod názvom Rodinný portrét sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu. Festival sa koná v OD Dunaj na nám. SNP 30 v Bratislave. Otváracie hodiny PO - NE 13:00-19:00h.
Fotogaléria
Názov podujatia
OFF_FESTIVAL BRATISLAVA 2021 - FAMILY PORTRAIT / RODINNÝ PORTRÉT

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
05.11.2021 - 19.11.2021

Popis projektu

Definícia rodiny, jej funkcie v modernej spoločnosti a tiež jej historickej hodnoty sa nám javí ako ďalšia pálčivá téma, ktorá si zaslúži analýzu aj na poli umenia, konkrétne fotografie a nových médií. Zdá sa, že v súčasnosti sme sa dostali na akési rázcestie, na ktorom sa stretli dva dominantné názorové tábory. Jeden volá po tzv. tradičnej rodine a ten druhý, najmä pod vplyvom silnejúceho spoločenského prijatia komunít LGBTQ, žiada hľadať nové funkčné modely rodinného zväzku. Nech sa spoločnosť z tejto križovatky posunie kamkoľvek, isté je, že ponímanie rodiny sa v niečom zmení. Bez ohľadu na túto polemiku, história ľudstva je dôkazom, že rodinou nazývame rôznorodé formy zväzkov, komunít a spoločenstiev. Pre niekoho sú to dvaja ľudia a iný ju našiel vo veľkej skupine, ktorú ani nemusí spájať genetický základ. Každopádne to dokazuje, že človek si v sebe nesie akési vnútorné zakódovanie toho, čo je to rodina, má potrebu ju hľadať a je schopný identifikovať, keď ju nájde. Či sa jednotlivé individuálne definície rodiny v niečom stretávajú, je otázka. Veríme, že fotografia a nové médiá dokážu aj v tejto oblasti prispieť rovnako významne ako psychológovia, historici či sociológovia. Či je to rodina v doslovnom alebo prenesenom význame, ideál alebo sprofanovaný pojem, všetko spadá do poľa nášho záujmu. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu.

Názov prímateľa
Občianske združenie OFF_festival Bratislava

Celkový rozpočet:
44 300,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €