Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tanečný kolotoč 2021

Krátky opis
postupová súťaž a prehliadka v modernom tanci
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečný kolotoč

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
20.10.2021 - 27.10.2021

Popis projektu

Realizácia krajského kola postupovej prehliadky moderného a módneho tanca, zahrňujúca prezentačno - súťažnú časť a vzdelávaciu časť – rozborový seminár.

Ďalšie projektové aktivity: realizácia regionálneho kola súťažnej prehliadky, 1 vzdelávací workshop s tanečnou show, realizovaný pod odborným vedením lektora.

Hlavnou cieľovou skupinou sú neprofesionálne tanečné kolektívy a jednotlivci všetkých vekových kategórií a ich vedúci, choreografi. Ďalšou cieľovou skupinou sú diváci - konzumenti tanečného umenia, laická a odborná verejnosť.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
2 340,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €