Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Real Virtuality

Krátky opis
Projekt Real Virtuality má za cieľ kriticky reflektovať možnosti využitia digitálneho navrhovania textilu. Projektové aktivity zahŕňajú vzdelávanie sa v práci s 3D softvérom za pomoci 3D dizajnéra Miroslava Feka a skúmanie fyzikálnych vlastnosti textilných materiálov vo virtuálnom priestore. Projekt Real Virtuality prezentuje limitovanú sériu troch látok, pozostávajúcu z video-animácie prezentujúcej virtuálne navrhnuté látky a z látok fyzicky vyrobených technikou tkania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Real Virtuality / Výstava Slovenské dizajnérske značky - TEXTILNÝ DIZAJN / Galéria X

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
26.10.2021 - 04.12.2021

Popis projektu

Virtuálne reality sa v časoch neistoty stávajú kľúčovým outletom pre konzumnú spoločnosť. Koncept napĺňania emocionálnych potrieb spotrebiteľov bez produkcie tovarov, sa stáva jedným z najpotenciálnejších ideových východísk súčasného dizajnu. Projekt Real Virtuality ideovo vychádza z konceptu de-materializácie dizajnu. Idea tzv. digitálneho remesla sa stáva podnetnou platformou pre experiment, výskum a inováciu. Myšlienka virtuálneho prototypovania textilných materiálov metódou praktického výskumu ma motivovala ku koncipovaniu tohto projektu. Zámerom projektu je kriticky reflektovať možnosti využitia digitálneho navrhovania textilu a taktiež prispieť k rozvoju digitálne generovanej estetiky. Projektové aktivity zahŕňajú vzdelávanie sa v práci s 3D softvérom za pomoci 3D dizajnéra Miroslava Feka a skúmanie fyzikálnych vlastnosti textilných materiálov vo virtuálnom priestore. 3D softvér dokáže verne simulovať vlastnosti textilných materiálov a tým dizajnérovi umožňuje v procese navrhovania látok experimentovať bez obmedzení vyplývajúcich z reálne dostupných technológií a bez produkcie zbytočného odpadu. Cieľom projektu je vytvoriť limitovanú sériu látok, pozostávajúcu z video-animácie prezentujúcej virtuálne navrhnuté látky a z látok fyzicky vyrobených technikou tkania. Prínos projektu pre laickú i odbornú verejnosť spočíva v šírení povedomia o inovácii na poly textilného dizajnu s cieľom motivovať diváka ku kritickému vnímaniu technologického pokroku a jeho potenciálu v téme udržateľnosti.

Výstava Slovenské dizajnérske značky - TEXTILNÝ DIZAJN ktorá sa koná v Galérii X má za cieľ mapovať vznik a koncepciu, spôsob fungovania Slovenských textilných dizajnérov na trhu. Výstava spolu prezentuje 11 dizajnérov - značiek z oblasti textilného dizajnu, odevných a bytových doplnkov, nie odevný dizajn. 

Názov prímateľa
Zuzana Zmateková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
8 104,00 €