Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Turčianske javisko 2021

Krátky opis
Projekt 6. ročníka Turčianskeho javiska 2021 prebieha na krajskej úrovni v rozsahu 2 dní (21.10.-22.10.) ako súťažná postupová prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Organizačným garantom a realizátorom projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine.
Fotogaléria
Názov podujatia
Turčianske javisko 2021

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
21.10.2021 - 22.10.2021

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu neprofesionálnych divadiel dospelých a neprofesionálnych divadiel mladých. Krajskej prehliadky sa zúčastňujú divadelné súbory, ktoré postúpia v tejto divad. sezóne z 5 regionálnych súťažných prehliadok v rámci Žilinského kraja. V tomto roku je prihlásených 8 súborov, z toho sú 3 divadlá dospelých. Vzdelávacia časť projektu zahŕňa rozborové semináre všetkých súťažných divadelných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou, ktoré sa uskutočnia hneď po vzhliadnutí divadelného predstavenia. Prínosom projektu je najmä zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých v kraji, podpora a rozvoj inscenačnej tvorby, zvyšovanie záujmu zo strany verejnosti o neprofesionálnu divadelnú tvorbu a výmena skúseností a znalostí zapojených divadelných súborov a možnosť prezentovania sa. Ochotnícke hnutie v regióne Turiec má dlhoročnú tradíciu a je veľmi obľúbené. Našim zámerom je ochotníkom z kraja dopriať umelecký zážitok spojený s lepším spoznaním ochotníckeho divadla a zároveň ochotníkom dopriať atmosféru profesionálneho priestoru, v ktorom svoju hru uvedú. Priestor Slovenského komorného divadla je motiváciou pre ochotníkov zažiť si profesionálny priestor s adekvátnym vybavením, technikou. Vyvrcholením osláv ochotníckeho divadla je každoročne v Martine SCÉNICKÁ ŽATVA, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každého divadelníka. V termíne od 21.10. do 24.10. bude Martin hostiť 99. ročník Scénickej žatvy paralelne s Turčianskym javiskom. 

Celá súťaž bude zrealizovaná podľa aktuálne platných hygienických nariadení, čo momentálne vyzerá ako režim OTP. 

Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
5 658,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €