Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Krátky opis
Záväzný výstup: Vypracovaný bude populárne ladený článok do regionálneho týždenníka v rozsahu minimálne 3 normostrany (publikovanie v termíne do odovzdania vecného vyhodnotenia projektu). Realizácia: Vypracovaný a odpublikovaný bol text "Sovietski vojaci v rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska" J. Aláča (autora výskumu) o rozsahu 4,5 normostrany v týždenníku okresu Veľký Krtíš Pokrok, r. XLV., č. 13, 26. marec 2018, s. 10 – 11.
Fotogaléria
Názov podujatia
Príspevok v regionálnom týždenníku

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
26.03.2018 - 02.04.2018

Popis projektu

Sovietski vojaci v rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska

J. Aláč

(znenie textu)V roku 2018 si pripomíname 50 rokov od vstupu vojsk piatich armád štátov Varšavskej zmluvy do Československa (Sovietskeho zväzu, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky). Vstup vojsk 21. augusta 1968 je výrazný moment v dejinách Československa a je to jeden z povestných rokov 20. storočia zakončených „magickou osmičkou“ (1918, 1938, 1948, 1968).

Koncom roku 1968 väčšina vojsk opustila územie Československa. Približne 75 000 sovietskych  vojakov, ktorí zostali, sa z ulíc stiahli najprv do provizórnych táborov, často pod stany, a neskôr do kasární uvoľnených Československou ľudovou armádou, alebo do novopostavených objektov. Pre väčšinu obyvateľov sa stratili z každodenného vizuálneho kontaktu. Otvorený odpor a otvorená nenávisť k okupačným vojskám postupne z verejného priestoru zmizli a presunuli sa do súkromia. Každodennosť života s jeho povinnosťami, problémami a starosťami postupne prevrstvili niekoľko týždňov trvajúce vzopätie. K tomu sa pridružilo poznanie, že ani masové demonštrácie a protesty situáciu nezmenili a nezmenia. 21. augustu roku 1968 bude venovanej dosť pozornosti v augustových dňoch.  Dobré je však pozrieť sa aj na viac než dvadsaťročné obdobie do odsunu sovietskych vojsk, počas ktorých tie prichádzali do kontaktu s obyvateľstvom v najrozličnejších podobách a situáciách. Ich prítomnosť sa s odstupom času často redukuje len na istý typ existencie ako okupačnej armády so zvýraznením negatívnych aspektov ich prítomnosti, predovšetkým v kontexte udalostí roku 1968. To však je len jeden rozmer. Vynútené vzájomné spolužitie malo v skutočnosti mnoho podôb toho, čo by sme mohli označiť ako história každodennosti, alebo tzv. malé dejiny. Často ide o zaujímavé príbehy a zážitky, ktoré stoja za zaznamenanie a pripomenutie. Pri takomto kontakte sú nezriedka aj pozitívne spomienky, a to aj pri pamätníkoch, ktorí rok 1968 vnímali veľmi dramaticky a boli negatívne naladení voči okupácii.

Väčšina obyvateľov Československa vnímala sovietskych vojakov spravidla ako jednoliatu masu „ruských okupantov“ v období po roku 1968 temer nie viditeľných, napriek tomu, že vedomie ich prítomnosti bolo mimoriadne silné. Odlišná skúsenosť bola u mnohých obyvateľov v regiónoch a na miestach, kde boli umiestnené jednotlivé posádky sovietskych vojsk. Z hľadiska územia Slovenska bolo najviac útvarov umiestnených v priestore niekdajšieho Stredoslovenského kraja, resp. dnešného Banskobystrického samosprávneho kraja, hoci väčšina sovietskych posádok bola v rámci Československa umiestnená na území Čiech a Moravy. Zo Strednej skupiny vojsk bola na Slovensku dislokovaná 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia s veliteľstvom vo Zvolene.  V rámci nej boli jednotky rozmiestnené: 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia - Zvolen;  85. spojovací prápor - Zvolen; 11. zdravotnícky prápor – Zvolen; 30. tankový pluk - Oremov Laz (Lešť); 144. protilietadlový raketový pluk - Oremov Laz (Lešť); 20. prieskumný prápor – Riečky (Lešť); 75. samostatný tankový prápor – Riečky (Lešť); 1054. prápor materiálneho zabezpečenia - Rimavská Sobota; 81. prápor opráv techniky - Rimavská Sobota a 164. gardový motostrelecký pluk - Jelšava.

(...)

Napriek 27 ročnému odstupu od odsunu sovietskych vojsk z Československa sú v prostredí, kde boli jednotlivé posádky umiestnené, v spomienkach pamätníkov zachované mnohé zaujímavé zážitky a príbehy, ktoré dopĺňajú obraz o ich 22 ročnej prítomnosti v Československu. Ich súčasťou sú aj také aspekty života, či kontaktov, ktoré nebolo vhodné zaznamenať do kroník, alebo v archívnych dokumentov, a postupne sa vytrácajú aj z pamätí ľudí, ktorí si ešte na pobyt sovietskych vojsk pamätajú. Napriek tomu je dobré ich mať zaznamenané a zachytené. To bolo aj podstatou projektu Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov ktorý v roku 2017 realizoval autor tohto príspevku, a ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Text reprezentuje názory autora a nie názory Fondu na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Ján Aláč

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €