Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Krátky opis
Propagácia projektu formou blogu Blog Denník N. "Fragmenty po sovietskych okupantoch" - https://dennikn.sk/blog/1077293/fragmenty-po-sovietskych-okupantoch/?ref=tit-box-top. Autor výskumu sa v tomto smere rozhodol osloviť blogera Miša Šestáka (autora blogov s historickou tematikou, propagátora histórie Novohradu, vydavateľa množstva publikácií o Novohrade) aj z ohľadom na jeho etablovanosť ako blogera a hlavne čítanosť jeho textov a blogov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Blog: propagácia projektu - Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov.

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.03.2018 - 30.12.2018

Popis projektu

Fragmenty po sovietskych okupantoch

Zanikajúce svedectvá o prítomnosti sovietskych vojsk v rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska.

Blog vznikol v spolupráci s Jánom Aláčom.

Tento rok si pripomenieme 50. výročie okupácie Československa vojskami armád piatich  krajín Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky). 21. augusta 1968 do Československa vpadla približne polmiliónová armáda. Koncom roku 1968 väčšina okupačných vojsk opustila územie Československa. Zostalo tu približne 75 000 vojakov rozdelených do viacerých miest v Čechách a na Slovensku. K nim je potrebné pripočítať ďalšie osoby prináležiace k sovietskym vojskám, medzi iným aj rodinných príslušníkov dôstojníkov. Zo Strednej skupiny vojsk bola v južnej časti stredného Slovenska dislokovaná 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia s veliteľstvom vo Zvolene. V rámci nej boli jednotky rozmiestnené: 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia – Zvolen;  85. spojovací prápor – Zvolen; 11. zdravotnícky prápor – Zvolen; 30. tankový pluk – Oremov Laz (Lešť); 144. protilietadlový raketový pluk – Oremov Laz (Lešť); 20. prieskumný prápor – Riečky (Lešť); 75. samostatný tankový prápor – Riečky (Lešť); 1054. prápor materiálneho zabezpečenia – Rimavská Sobota; 81. prápor opráv techniky – Rimavská Sobota a 164. gardový motostrelecký pluk – Jelšava.

(...)

„Dom dôstojníkov“, Zvolen – Podborová. Foto: J. Aláč

Napriek 27-ročnému odstupu od odsunu sovietskych vojsk z Československa sú v prostredí, kde boli jednotlivé posádky umiestnené, stále zachované mnohé prvky svedčiace o ich niekdajšej prítomnosti. Rovnako sú v spomienkach pamätníkov zachované mnohé zaujímavé zážitky a príbehy, ktoré dopĺňajú obraz o ich 22-ročnej prítomnosti v Československu. Ich súčasťou sú aj také aspekty života, či kontaktov, ktoré nebolo vhodné zaznamenať do kroník, alebo v archívnych dokumentov, a postupne sa vytrácajú aj z pamätí ľudí, ktorí si ešte na pobyt sovietskych vojsk pamätajú. Mnohé sú dramatické, iné humorné, a ďalšie celkom obyčajné. Je dobré ich mať zaznamenané a zachytené, pretože oni mnohé vypovedajú o dobe a jej špecifikách. To bolo aj podstatou projektu Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov ktorý v júli až októbri 2017 realizoval jeho autor výskumu, Ján Aláč, a ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.


Názov prímateľa
Ján Aláč

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €