Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ARTORIUM 2021

Krátky opis
Divadelný festival vysokých umeleckých škôl s 10ročnou tradíciou otvorí svoj 11. ročník s témou REŠTART. Všetkých srdečne pozývame na festival, ktorý okrem hlavného divadelného programu ponúka aj trochu filmu, hudby a výtvarného umenia v podobe sprievodného programu. Na festivale sa predstavia školy z domova, ale aj zo zahraničia. Okrem živého programu vás pozývame aj na online sekciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Artorium 2021

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
18.10.2021 - 21.10.2021

Popis projektu

Artorium je medzinárodný projekt vysokých umeleckých škôl, organizovaný FDU AU už desaťkrát. Zameraný na prezentáciu  najkvalitnejšej tvorby študentov divadelného umenia. Cieľom jedenásteho ročníka je prezentácia kvalitných medzinárodných  produkcií vysokých umeleckých škôl - ich analýza, konfrontácia a klasifikácia prostredníctvom teatrologických diskusií,  recenzií a pod. 

Zámerom projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor pre prezentáciu svojej umeleckej tvorby, ale aj možnosť rozšíriť svoje  praktické i teoretické vedomosti prostredníctvom tvorivých dielní a prednášok, ktoré budú vedené pedagógmi zahraničných  vysokých škôl, ale aj osobnosťami zo slovenskej umeleckej scény. Na základe prezentácie umeleckej tvorby študentov  všetkých zúčastnených škôl, dochádza ku konfrontácii tvorivých postupov, čo reflektujeme ako základný princíp rozširovania  praktických vedomostí v oblasti umenia. Komparáciou tvorby európskych vysokých umeleckých škôl prispievame k  všeobecnému rozhľadu a orientácii študentov v nových trendoch inscenačnej praxe, obohacujeme ich kultúrny rozhľad,  zoznamujeme zahraničných študentov s našou tvorbou, ktorou propagujeme a začleňujeme nielen slovenské diela do  medzinárodného kontextu, ale aj Slovensko do kultúrneho povedomia Európy. Zároveň sa snažíme povzbudiť záujem o  umeleckú produkciu v regióne. Cieľové skupiny: študenti, pedagógovia a umeleckí tvorcovia, obyvatelia Banskej Bystrice a  okolia.

Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
9 480,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €