Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Krátky opis
Propagácia realizovaného projektu - výskumu, formou blogu na www.sme.sk (Denník SME). Autor výskumu sa v tomto smere rozhodol osloviť blogera Miša Šestáka (autora blogov s historickou tematikou, propagátora histórie Novohradu, vydavateľa množstva publikácií o Novohrade) aj z ohľadom na jeho etablovanosť ako blogera a hlavne čítanosť jeho textov a blogov. https://misosestak.blog.sme.sk/c/480430/zivot-so-sovietskymi-okupantmi.html?ref=tit
Fotogaléria
Názov podujatia
Blog: propagácia projektu - Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov .

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.03.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 – 1991  

Okupácia, dva rozdielne svety, vojenský dril, obchodovanie...

(náčrt znenia textu)

V októbri 2018 si pripomenieme významné výročie 100 rokov od vzniku Československa. O čosi skôr, v auguste, si pripomeniem tiež 50 rokov od vstupu okupačných vojsk piatich armád štátov Varšavskej zmluvy do Československa (Sovietskeho zväzu, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky). 21. august 1968 patrí k osudovým rokom našich dejín. Dodnes vzbudzuje silné emócie. 21. augustu roku 1968 bude venovanej dostatok pozornosti v augustových dňoch. Koncom roku 1968 väčšina okupačných vojsk opustila územie Československa. Približne 75 000 sovietskych vojakov, ktorí zostali, sa z ulíc stiahli do kasární uvoľnených Československou ľudovou armádou, alebo do nových objektov postavených pre tento účel. Pre väčšinu obyvateľov sa stratili z každodenného kontaktu. Otvorený odpor a otvorená nenávisť k okupačným vojskám postupne z verejného priestoru zmizli a presunuli sa do súkromia. Každodennosť života s jeho povinnosťami, problémami a starosťami postupne prevrstvili niekoľko týždňov trvajúce vzopätie. K tomu sa pridružilo poznanie, že ani masové demonštrácie a protesty situáciu nezmenili a nezmenia.

Dobré je však pozrieť sa aj na viac než dvadsaťročné obdobie do odsunu sovietskych vojsk, počas ktorých tie prichádzali do kontaktu s obyvateľstvom v najrozličnejších podobách a situáciách. Vynútené vzájomné spolužitie malo mnoho podôb toho, čo by sme mohli označiť ako história každodennosti, alebo tzv. malé dejiny. Ide o zaujímavé príbehy a zážitky, ktoré stoja za zaznamenanie a pripomenutie.

Väčšina obyvateľov Slovenska vnímala sovietskych vojakov ako masu „ruských okupantov“ v období po roku 1968 temer nie viditeľných, napriek tomu, že vedomie ich prítomnosti bolo mimoriadne silné – ako opora obdobia normalizácie. Bohatšia skúsenosť bola u mnohých obyvateľov v miestach, kde boli umiestnené jednotlivé posádky sovietskych vojsk. Z hľadiska územia Slovenska bolo najviac útvarov umiestnených v priestore dnešného Banskobystrického samosprávneho kraja. Zo Strednej skupiny vojsk bola na Slovensku dislokovaná 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia s veliteľstvom vo Zvolene. V rámci nej boli jednotky rozmiestnené: 30. Gardová „Irkutsko-Pinská“ motostrelecká divízia vo Zvolene;  85. spojovací prápor vo Zvolene; 11. zdravotnícky prápor vo Zvolene; 30. tankový pluk na Oremovom Laze (Lešť); 144. protilietadlový raketový pluk na Oremovom Laze (Lešť); 20. prieskumný prápor v Riečkach (Lešť); 75. samostatný tankový prápor v Riečkach (Lešť); 1054. prápor materiálneho zabezpečenia v Rimavskej Sobote; 81. prápor opráv techniky v Rimavskej Sobote a 164. gardový motostrelecký pluk v Jelšava. 

(...)

Napriek 27 ročnému odstupu od odsunu sovietskych vojsk z Československa sú v prostredí, kde boli jednotlivé posádky umiestnené, v spomienkach pamätníkov zachované mnohé zaujímavé zážitky a príbehy, ktoré dopĺňajú obraz o ich 22 ročnej prítomnosti v Československu. Ich súčasťou sú aj také aspekty života, či kontaktov, ktoré nebolo vhodné zaznamenať do kroník, alebo v archívnych dokumentov, a postupne sa vytrácajú aj z pamätí ľudí, ktorí si ešte na pobyt sovietskych vojsk pamätajú. Mnohé sú dramatické, iné humorné, a ďalšie celkom obyčajné. Je dobré ich mať zaznamenané a zachytené, pretože oni mnohé vypovedajú o dobe a jej špecifikách. To bolo aj podstatou projektu Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov ktorý v júli až októbri 2017 realizoval jeho autor, Ján Aláč, a ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Text reprezentuje názory autora a nie názory Fondu na podporu umenia. 


Názov prímateľa
Ján Aláč

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €