Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dejiny Čadce a okolia - nová stála expozícia

Krátky opis
Kysucké múzeum ukončilo 2-etapovú verejnú architektonickú súťaž na novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolitých obcí, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý najlepšie riešil požiadavky zadania, ktoré obsahovalo aj multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky. Do I. etapy súťaže sa prihlásilo 13 účastníkov, z ktorých odborná porota do 2. etapy vybrala troch postupujúcich účastníkov. Víťazom súťaže sa stal tím Kilo Honč.
Fotogaléria
Názov podujatia
súťaž

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
01.04.2021 - 31.10.2021

Popis projektu

Kysucké múzeum vyhlásilo 30. júna 2021 verejnú neanonymnú dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie riešil požiadavky zadania, zohľadňujúceho libreto expozície vypracované odbornými pracovníkmi múzea. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej boli zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky.

Do I. etapy súťaže sa prihlásilo 13 účastníkov, z ktorých odborná porota do 2. etapy vybrala troch postupujúcich účastníkov.

Na hodnotiacom zasadnutí dňa 3. septembra 2021 sa porota uzniesla na nasledovnom poradí súťažných návrhov, ktoré sa dostali do 2. etapy súťaže:

1. miesto: Kilo Honč s.r.o.
Autori: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč, MgA. Barbora Antošová
Odmena: 1500 €

Komentár poroty k súťažnému návrhu:
V predstavenom súťažnom návrhu dominuje silné architektonické poňatie expozície, do ktorej autori vniesli priestorový prvok intimity vďaka optimálnemu vymedzeniu prezentovaných tematických okruhov definovaných libretom. Autorský kolektív v zložení Matej Honč a Richard Kilo predstavil vizuálne najprívetivejší a najprepracovanejší návrh, ktorý je aj pomerne finančne dobre realizovateľný. Výnimočnosť návrhu spočíva aj v efektívnom využívaní denného svetla, čo umocňuje návštevnícky pocit z dobre presvetlenej miestnosti. Jemné farby dávajú vyniknúť vystaveným exponátom. Porota oceňuje aj riešenie predpolia samotnej expozície, čím dôjde k architektonickému zladeniu predmetného podlažia múzea. Navzdory pôsobivému architektonickému stvárneniu je v návrhu badateľný slabší dôraz na výstavnícku časť, s ktorou autori návrhu nemajú dostatočné skúsenosti. Porota odporúča v ďalšej fáze rozpracovať zrozumiteľnejším a extraktovanejším spôsobom uchopenie objektov a vitrín, a to s dôrazom na priestorovú orientáciu pri zohľadnení väčšieho toku návštevníkov. Menej prepracovaná je aj multimediálna časť expozície a otázne je aj použitie zvoleného jednoduchého fontu pri nápisoch k zbierkovým predmetom. Porota odporúča, keby sa autori zamerali viac na akcent grafickej stránky expozície. Predstavený návrh a layout je však po zohľadnení všetkých stránok kultivovaný, jemný a najprepracovanejší. Súťažný návrh sa najviac približuje k predstavám verejného obstarávateľa. Vytknuté nedostatky je možné doriešiť pri vypracovaní komplexnej architektonickej štúdie.

2. miesto: Ateliér Choma

Autori: doc. akad. mal. Pavel Choma, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Mgr. art. Martin Kubina
Odmena: 1500 €

3. miesto: Ing. arch. Anna Gondová, Mgr. art. Jakub Dušička

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Názov prímateľa
Kysucké múzeum

Celkový rozpočet:
9 500,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €