Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2021/2022

Krátky opis
Séria odborných praktických seminárov zameraných na oblasť klasického, moderného a ľudového tanca.
Fotogaléria
Názov podujatia
Teoretické analýzy v tanečnom umení 2021/2022

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
19.10.2021 - 28.02.2022

Popis projektu

Projekt je koncipovaný ako príležitosť osvojiť si analýzy umelecko-vedeckého bádania so zameraním určeným pre študentov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia (ako aj mladých pedagógov) KTT HTF VŠMU, ako aj pre hostí zo všetkých tanečných inštitúcií. Cieľom aktuálneho ročníka je záujem pokračovať v edukačných workshopoch, ktoré v predchádzajúcich rokoch na pôde VŠMU výborne zarezonovali. Zámerom seminárov je doviesť účastníkov k formulovaniu osobného odborného stanoviska a napísaniu textového útvaru. Pre ročník 2021/2022 sme zvolili tri základné okruhy, ktoré obsahujú oblasť klasického, moderného a ľudového tanca, konkrétne: technika klasického tanca podľa Enrica Cecchettiho, analýzy vybraného tradičného klasického repertoáru, technika swingového tanca, repertoár Akrama Khana a ľudový tanec. Snahou je popri oboznámení účastníkov s parametrami umeno-vedného výskumu v tanečnom umení na domácej pôde naučiť ich s nimi výstižne, presne a jednoznačne pracovať. Tým si projekt kladie za úlohu čiastočne vyplniť (v budúcnosti vypĺňať) medzeru chýbajúcich tanečných kritikov a recenzentov z oblasti tanečného umenia.
V spolupráci s odborníkmi – pedagógmi z katedry tanečnej tvorby – boli pre nadchádzajúci projekt vybraní odborníci, ktorí predstavujú profesionálne špičky v jednotlivých tanečných štýloch a technikách: sólistka Baletu SND Mgr. art. Viktória Šimončíková, ArtD. – technika klasického tanca Enrica Cecchettiho, baletná majsterka Baletu SND Mgr. art. Nora Gallovičová, ArtD. - analýza vybraného tradičného repertoáru, baletní majstri Karin Alaverdjan a Rafael Avnikjan - technika veľkého allegra, Mgr. Helena Tužinská, PhD. - ľudový tanec, metódy terénneho výskumu a terénnej praxe, Štefan Štec - špecifiká rusínkych tancov na území Slovenska, Mgr. art. Andrej Petrovič - rozbor repertoáru Akrama Khana, Mgr. art. Ján Kubriczký - semináre o swingovom tanci. 

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
2 200,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €