Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HUDBA U FULLU 2018

Krátky opis
Program: Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (Kvarteto na koniec času) Peter Machajdík: Signes de la mémoire Účinkujú: Martin Adámek - klarinet, Juraj Tomka - husle, Andrej Gál - violončelo, Zuzana Biščáková - klavír Štvrtok 29.3.2018 o 19:30 h v Galérii Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert duchovnej hudby (Olivier Messiaen, Peter Machajdík)

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
29.03.2018

Popis projektu

Vznik Kvarteta na koniec časov, ojedinelého diela komornej hudby, sprevádzali rovnako výnimočné okolnosti. Messiaen ho skomponoval počas druhej svetovej vojny v nemeckom tábore Stalag VIII-A v Görlitzi (dnešné Poľsko), v ktorom sa ocitol po zajatí jednotky, v ktorej slúžil. Medzi jeho spoluväzňami boli aj dvaja hudobníci, klarinetista Henri Akoka a violončelista Ettiene Pasquer. V tábore spoznal Messiaen ďalšieho krajana-hudobníka, huslistu Jeana La Boulairera. Keď skladateľ našiel v stane, ktorý slúžil ako kaplnka, starý klavír, rozhodol sa napísať kvarteto pre takéto nezvyčajné zoskupenie hudobných nástrojov. Hotové dielo malo v podaní týchto štyroch umelcov premiéru 14. januára 1941 v zajateckom tábore, kde publikum tvorilo asi tisíc väzňov a personál tábora. Messiaen si neskôr na túto udalosť spomínal so slovami: "Nikdy som nebol počúvaný s takou uprenou pozornosťou a pochopením". Všetci štyria hudobníci boli zakrátko z tábora prepustení.
Hlboko nábožensky založenému Messiaenovi v atmosfére strachu a neistoty z budúcnosti ako inšpirácia slúžil biblický text zaoberajúci sa poslednými dňami sveta. Ide o desiatu kapitolu knihy Zjavenie svätého Jána, verše 1 – 2 a 5 – 7:
"I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem...Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: "Času už nebude!" Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď začne trúbiť poľnica, zavŕši sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom."

Z úcty k tomuto hlboko humánnemu a jednému z najvýznamnejších a zlomových diel komornej hudby 20. storočia vznikla s finančnou podporou Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA skladba Petra Machajdíka s názvom Signes de la mémoire. Nesie v sebe pripomenutia si hrôzy, spôsobenej násilím, nenávisťou a deštrukciou, ale aj zhudobnené fragmenty pocitu odpustenia a lásky. Je zároveň poctou Messiaenovi a jeho dielu. Aj pre obdiv k tomuto velikánovi hudby 20. storočia zvolil autor názov svojho kvarteta vo francúzštine.

Názov prímateľa
Simach Art

Celkový rozpočet:
6 316,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €