Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spevácke zborové dielne

Krátky opis
Zámerom projektu je rozvoj zborového spevu mládeže vo veku od 14 do 25 rokov a to prostredníctvom speváckych dielni pre všetkých mládežníkov, ktorí majú v sebe spevácky talent zborového spevu. Hlavnou projektovou aktivitou bude prepojenie informácií s praktickými ukážkami a následným nácvikom po jednotlivých hlasoch: soprán, alt, tenor, bas. Všetky tieto aktivity by smerovali k spoločnému vystúpeniu, kde odprezentujú informácie a naučené zručnosti zo speváckych dielni.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pieseň o rodnej zemi/Najkrajší kút z operety Hrnčiarsky bál

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
11.01.2018 - 27.04.2018

Popis projektu

Zámerom projektu je rozvoj zborového spevu mládeže vo veku od 14 do 25 rokov a to prostredníctvom speváckych dielni pre všetkých mládežníkov, ktorí majú v sebe spevácky talent zborového spevu. Jedná sa o mladých ľudí zo ZUŠ, ktorí sú aktívni v rôznych speváckych zborov, ale i mladí ľudia, ktorí by chceli byť aktívni v tomto smere. Hlavnou projektovou aktivitou by bolo prepojenie informácií s praktickými ukážkami a následným nácvikom po jednotlivých hlasoch: soprán, alt, tenor, bas. Všetky tieto aktivity by smerovali k spoločnému vystúpeniu, kde by odprezentovali informácie a naučené zručnosti zo speváckych dielni. Spevácke zborové dielne. Soprán bude viesť Ivona Greňo, alt – Irina Školníková, tenor Viliam Cabuk, bas Jozef Harvan. Všetci členovia z jednotlivých hlasoch budú mať možnosť následne po skončení dielní pracovať a ďalej rozvíjať svoj talent v miešanom speváckom zbore Kysuca, ktorá na kysuckej scéne pôsobí 40 rokov. A práve spevácke dielne sú jedným zo spôsobov ako doplniť MSZ Kysuca mladými talentami, kde prezidentkou zboru je Dagmar Šamajová, ktorá je zároveň štatutárom OZ, čo je zárukou spolupráce medzi obidvoma subjektmi. Prínosom projektu bude rozvoj zborového spevu na Kysuciach, ktorý je smerovaný k mládeži a mladým ľuďom. Zborový spev má hlboké korene vďaka MSZ Kysuca, ktorý účinkuje na kultúrnej scéne krásnych 40 rokov. Cieľom projektu je spropagovanie zborového spevu v originálnom a pre mládež atraktívnom spôsobom na tvorivých dielňach. Je potrebné neustále pracovať s mladými ľuďmi. Dagmar Šamajová sa desťročia venuje tejto činnosti ako gestorka celého projektu má bohaté skúsenosti s mládežou v tejto oblasti. Z uvedených dôvodov budú dielne veľkým prínosom pre spevákov celých Kysúc.

Názov prímateľa
Občianske združenie "Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže"

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €