Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KREATIV 2021

Krátky opis
Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne v rámci projektu KREATIV 2021 organizovaný 3. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu III. Umelecký prednes od A po Z sa z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sa presúva na online formu. Naplánované sú 3 online stretnutia: 24. 9., 22.10., 26. 11., 13:00 hod. Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková, Bc. Judita Sadíleková. Miesto konania: Online. Hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Workshop je súčasťou projektu KREATIV 202.
Fotogaléria
Názov podujatia
III. Umelecký prednes od A po Z

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
24.09.2021 - 26.11.2021

Popis projektu

II. Umelecký prednes od A po Z – ONLINE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 3. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu III. Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sa prezenčné stretnutia presúvajú na online formu. 

Naplánované sú 3 online stretnutia v mesiacoch september – november 2021.

Termíny stretnutí24. 9., 22.10., 26. 11., 13:00 hod.

Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková, Bc. Judita Sadíleková

Miesto konaniaOnline

Účastnícky poplatok: 15€/osoba

Kurz bude ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

Počet účastníkov je limitovaný. Uzávierka prihlášok  je do 20.9.2021.

 

Hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Workshop je súčasťou projektu KREATIV 2021

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

Celkový rozpočet:
7 233,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €