Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Košice Artist in Residence 2021

Krátky opis
Účinkujúci: Teatro PÁRNOKALO Slovakia a mladí kolegovia Scenár, dramaturgia a réžia: Dominika Badžová a František Balog 18. 9. 2021 / 18.00 hod. Strojárenská 3, Košice
Fotogaléria
Názov podujatia
MAGIC CLASSROOM

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
18.09.2021

Popis projektu

Účinkujúci: Teatro PÁRNOKALO Slovakia a mladí kolegovia

Scenár, dramaturgia a réžia: Dominika Badžová a František Balog

18. 9. 2021 / 18.00 hod. 

Strojárenská 3, Košice


O projekte


Predstavenie je výsledkom dvojmesačnej rezidencie Dominiky Badžovej a Františka Baloga v rámci projektu Po stopách Kala Danta, ktorého zámerom bolo prepájať  umelcov s miestnymi rómskymi komunitami s cieľom poskytnúť priestor na vzájomnú inšpiráciu, zdieľanie poznatkov, rozvoj dôvery, tvorivosti a predstavivosti. Projekt bol pomenovaný podľa hlavnej postavy rómskej tradičnej rozprávky, Kala Danta, chlapca, ktorý cestuje po mnohých svetoch poháňaný smädom po poznaní. Hlavným zámerom projektu Dominiky a Františka bolo prostredníctvom dialógu s mladými rómskymi účastníkmi a účastníčkami workshopov rozvíjať ich „netušený talent“ v tvorivom  herecko – divadelnom umení a v literárnej tvorivosti. Snahou série tvorivých a motivačných workshopov bolo taktiež prispieť k rozvoju ich sebarealizácie, integrity a poskytnutiu nových príležitostí.


O východiskách

Už na začiatku projektu sme vedeli, že budeme pracovať s mládežníkmi a mládežníčkami z Luníka 9, s deťmi z Dorky, n. o. medzi tým sa k nám pridali aj dievčatá z občianskeho združenia PAĽIKERAV. Naša dvojmesačná rezidencia sa skladala z niekoľkých častí. V prvej fáze sme sa zamerali na osobnostnú stránku účastníkov a účastníčok. Snažili sme sa pochopiť ich myslenie, je však pravdou, že oni učili nás, pochopiť ich svet. My sme ich len viedli k cieľu, ktorý sme si určili na začiatku. Oni samy nám ponúkali svoje príbehy a situácie, ktoré prežili. My sme sa snažili pracovať s týmito výpoveďami a využili ich ako východisko v tvorbe dramatického textu a štruktúry inscenácie. Našim cieľom bolo, aby sme im umožnili hovoriť o sebe cez umenie. Ďalšia fáza sa skladala zo skúšobného procesu, kde bola potrebná väčšia disciplína, ale najmä sústredenosť účastníkov a účastníčok. Inscenácia Magic Classroom vznikla intuitívne, cez pocity a myšlienky. To o čom sme si navzájom hovorili, počuli a vnímali ako podstatu, sme neskôr preniesli na javisko prirodzenou cestou bez prerušenia akejkoľvek hranice.


O inscenácii

Vážené učiteľky a učitelia, videli ste sa niekedy v „zrkadle“? (...)  V našej inscenácii Magic Classroom sme sa zamerali na vzťah medzi učiteľkou a žiakmi. Čerpali sme z výpovedí účinkujúcich a z našich skúseností, ktoré sme načerpali na základnej škole. Často si kladieme otázky, ako to učiteľky, učitelia zvládajú  v škole s rómskymi deťmi a opačne. V našom predstavení cez humorné situácie otvárame témy, ktoré sú v spoločnosti aktuálne. Rómovia a Rómky často prezentujú názor, že na sebe musia pracovať o mnoho viac ako ostatná časť spoločnosti. Niektorí zas hovoria o porozumení a akceptácii. Iní zas bojujú s predsudkami a stereotypmi. Ľudia sa voči témam spojenými s národnostnými menšinami tvária neutrálne. Otvárame témy, kladieme otázky, ale neodpovedáme na ne. Našim cieľom je, aby diváci začali analyticky myslieť. 

Buletin: Dominika Badžová


Rezidenčný projekt vznikol z iniciatívy KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk a Ota Hudeca a je realizovaný v spolupráci s ETP Slovakia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je podporený aj organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá.

Názov prímateľa
KAIR

Celkový rozpočet:
57 110,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €