Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Myslenie v sieti

Krátky opis
Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Upriamujeme pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie, kritickým nástrojom ako aj interagujúcim prístupom k mysleniu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Petr Kouba - Arvo Pärt a hranice fenomenologie

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.09.2021

Popis projektu
Má fenomenologie nějaké hranice, a pokud ano, jakým způsobem je zakouší? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, je třeba ukázat fenomenologii ve vztahu k jejímu vnějšku. Oblast zkušenosti, která stojí za hranicemi fenomenologie, a přesto pozornost fenomenologie nezadržitelně přitahuje, je pro nás vymezena Bataillovým textem L´expérience interieure. Čistá zkušenost, zkušenost přesahující a rozbíjející intencionální strukturu zakoušejícího, je však zároveň polem, k němuž dospívá nová francouzská fenomenologie reprezentovaná autory jako je Jean-Luc Marion, Henri Maldiney či Jean-Luc Nancy. Konfrontace fenomenologie a jejího vnějšku nás tak uvádí do dynamického prostoru, jehož topologii lépe než co jiného vystihuje skladba Arvo Pärta Spiegel im Spiegel. Zamyšlení nad touto minimalistickou skladbou nám může pomoci pochopit způsob, jakým se fenomenologie poznává ve svém vnějšku, i ducha zbožnosti, která opouští to, co vlastníme, a otevírá se tomu, co vlastnit nelze.
Prednáška vznikla 28.6.2021 na pôde Českej akadémie vied.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €