Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesty k hudbe

Krátky opis
Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).
Fotogaléria
Názov podujatia
Nekonvenčnosť spojení

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
03.04.2018

Popis projektu

Koncert sa koná v rámci 2. ročníka prehliadky súčasnej hudobnej tvorby s názvom "Sólo-duo-trio". Prehliadka je súčasťou projektu Cesty k hudbe, ktorý realizujeme vo VIOLE po celý rok 2018. Tvoria ju spolu štyri koncerty. Podnázov - Nekonvenčnosť spojení - v poradí druhého koncertu cyklu prezrádza jeden zo znakov jeho dramaturgie. Je ním nie tradičné spájanie a prelínanie farebných možností troch svojbytných sólových nástrojov - violončela, cimbalu a akordeónu. Zárukou kvality koncertu sú virtuózne interpretačné dispozície jeho aktérov.  
Zaznejú skladby súčasných slovenských i zahraničných skladateľov, pričom dve budú uvedené premiérovo. Na margo jednej z nich hudobný skladateľ Anton Steinecker uvádza:

„Tak ako svoju hudbu vo všeobecnosti, aj Spectrum pre akordeón a cimbal vnímam ako organický tok celku vyznačujúci sa snahou o jednotnosť: vychádzajúc z prvotného hudobného substrátu, jadra – pretkaný hoketovou technikou – a zjednotený s mne vlastným materiálom, charakteristickým chromatizujúcimi prvkami anticipujúcimi napätie a úzkymi intervalmi. Substanciou mojej hudby je expresivita, ľudské gestá a na Blízky východ späť ukazujúca prastará rezonancia.“

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
20 871,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €