Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Na Scénu 2021

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja
Fotogaléria
Názov podujatia
Na Scénu 2021

Miesto konania / kraj
Močenok / Šaľa

Termín konania
17.09.2021 - 19.09.2021

Popis projektu

Na Scénu 2021- krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja

 

 

Krajské osvetové stredisko v Nitre je organizátorom a koordinátorom projektu Na Scénu od roku 2018.

Projekt nadväzuje na propozície Národného osvetového centra, na tradíciu postupových prehliadok a súťaží neprofesionálneho umenia v oblasti divadla mladých a dospelých. Je súčasťou 99. roč. Scénickej Žatvy. Je priestorom na prezentáciu, konfrontáciu rôznych štýlov práce, formy divadla, je priestorom pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností a pre prácu s dospelým publikom a mladým publikom od 16 rokov.  

Cieľom je vyhľadávať a podporovať amatérske divadelné kolektívy a jednotlivcov; vytvárať priestor pre prezentáciu ich tvorby; rozvoj umeleckej tvorivosti a rozvíjanie zručností; zapojenie menej skúsených divadelných súborov v kraji.

 

Z Na Scénu je možné postúpiť na celoštátne súťaže: FEDIM, 12. – 14. november 2021 Tisovec a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, 18. – 21. november 2021,  Liptovský Mikuláš. Víťazný kolektív, alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na Scénickej žatve 2022, Martin a na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA, Bratislava.

 

Na scénu je realizovaná v kategórii:

1.     divadlo mladých

2.     divadlo dospelých

V tejto kategórii máme 2 podkategórie a to

A.    Prúdy súčasného divadla (Klasické a moderné inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Zámer kategórie: Podporiť tvorivosť a umelecké ambície neprofesionálnych divadelných súborov a divadelníkov.)

B.    Prúdy tradičného divadla (Divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo: tradičná ochotnícka divadelná tvorba (textové predlohy interpretované tradičným ochotníckym inscenačným postupom). Zámer kategórie: Uchovať tradičné ochotnícke divadlo ako slovenské kultúrne dedičstvo

 

 

Počas súťažno - prehliadkovej časti sa predstaví v tomto roku pandémie naživo

9 divadelných inscenácií. 8 súťažných a 1 hosť Debris Company.

 

Neoddeliteľnou súčasťou sú rozborové semináre, ktoré môžu využiť všetci účastníci projektu Na Scénu. Odborná porota ich bude viesť ku každému odohranému predstaveniu.

Porota:

Miroslav Zwiefelhofer

Michal Lošonský

Daniela Evjáková

 

A môžete si pozrieť aj výstavu Fotopríbeh - NA Scénu 2020. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
6 490,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €