Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bábky v parku

Krátky opis
Festival tradičného bábkového divadla
Fotogaléria
Názov podujatia
Bábky v parku

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
17.09.2021 - 18.09.2021

Popis projektu

Tohtoročný festival organizujeme pri príležitosti 5. výročia od zápisu prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (2016); 260 rokov od účinkovania bábkara Franza Jozefa Sebastianiho v Bratislave (1761); 250 rokov od účinkovania bábkara Franza Passera v Bratislave (1771); 205 rokov od narodenia Jozefa Dubského z českého rodu Dubských (1816); 165 rokov od narodenia Jána Stražana (1856).  Pozvánku na festival Bábky v parku 2021 prijali účinkujúci z Českej republiky, Maďarska, Talianska a Slovenska.
Názov prímateľa
Mestská časť Bratislava - Rusovce

Celkový rozpočet:
7 387,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €