Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z lásky k tradíciám

Krátky opis
„Piesňou k poznaniu“ je jedinečnou príležitosťou pre vzdelávanie sólistov spevákov. Hlavným zámerom je vzdelávať ich v oblasti spracovávania spevného materiálu, podnietiť ich k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného hudobného materiálu čo sa následne odzrkadlí v ich kvalitnejšom hudobnom prejave.
Fotogaléria
Názov podujatia
Piesňou k poznaniu

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
29.09.2021

Popis projektu

Cieľom podujatia je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a aktívnej činnosti. Vytvoríme podmienky na voľnú diskusiu, výmenu skúseností a poznatkov a bude prínosom aj pre ďalšie ročníky okresnej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých – Roztoky. Prostredníctvom fundovaných odborníkov v oblasti ľudového spevu budeme riešiť aj najčastejšie nedostatky v súťažných vystúpeniach  ako napr. repertoár – výber piesní, dramaturgická výstavba a scénické spracovanie uceleného súťažného čísla.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
4 220,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €