Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jazykom tanca 2021 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Krátky opis
Krajská súťaž choreografií „Jazykom tanca 2021“ vytvára priestor pre prezentáciu a konfrontáciu aktívnej tvorby choreografov na území PSK. Je jedným z typov podujatia, ktoré aktivizuje činnosť a podporuje rozvoj folklórnych súborov, tanečných zoskupení, tvorcov, choreografov a interpretov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jazykom tanca 2021 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
26.09.2021

Popis projektu

Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov je prvým stupňom súťaže. Víťazi z nej postupujú na celoštátnu súťaž, kde dostávajú možnosť konfrontácie s kolektívmi z celého Slovenska. Naším cieľom je prostredníctvom súťaže a prehliadky aktivizovať choreografov k využívaniu originálnych výrazových prostriedkov, scénických a dramaturgických prístupov s dôrazom na zachovávanie tradícií, podporovať činnosť a rozvoj folklórnych kolektívov interpretujúcich tradičnú ľudovú tvorbu a tým zvyšovať ich umeleckú úroveň.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
3 560,00 €

Výška podpory:
3 200,00 €