Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Krátky opis
Tradičné baníctvo na hornej Nitre - online etnologická prednáška
Fotogaléria
Názov podujatia
Mjartanovo Sebedražie

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
23.09.2021

Popis projektu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia Vás pozývajú na ONLINE ETNOPREDNÁŠKU Tradičné baníctvo na hornej Nitre cez Facebook RKC

  • Odvysielame ONLINE na Facebooku Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi

  • Prednáška bude paralelne uverejnená aj na YouTube kanáli RKC v Prievidzi

Tradičné baníctvo na hornej Nitre

V prednáške s Mariánom Žabenským 

SA DOZVIETE

  • ako vzniklo zlato,
  • o lužickej kultúre,
  • o Keltoch,
  • o pokusoch rodu Diviackovcov,
  • o stredovekej nemeckej kolonizácii,
  • o stredovekom baníctve v okolí Nitrianskeho Pravna

Súčasťou bude aj prezentácia technológií využívaných v skúmanom území a konkrétne príklady z výskumov v Malinovej, Chvojnici, Nitrianskom Pravne, Tužine a Kľačne.


LEKTOR

doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD. je kulturológ a kultúrny geograf.

Rodák z Bojníc.

Pôsobí na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.

Predmetom jeho pedagogického zamerania je náuka o krajine Slovenska, kultúrna geografia Slovenska a geografia cestovného ruchu. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a projektovej činnosti sa opiera o skúsenosti získané počas ciest a výskumných pobytov v Nepále, Indii, Sýrii, Juhoafrickej republike, Čile, Brazílii, Mexiku, Dominikánskej republike a na Kube. Celkovo sa autorsky a spoluautorsky podieľal na vydaní 14 knižných publikácií.

Je spoluzakladateľom Cestovateľských večerov na UKF, ktoré sú zamerané na prezentáciu geografie, kultúry a histórie rozličných krajín sveta.

Od roku 2015 sa zúčastňuje aj kolektívnych výskumných pobytov v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku, zameraných na štúdium slovenských minoritných spoločenstiev, ktoré sú súčasťou projektu APVV.

Od roku 2018 sa zaoberá výskumom baníctva s akcentom na pôsobenie nemeckej kultúry v subregióne horná Nitra.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €