Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Krátky opis
2 tvorivé workshopy pre dospelých zamerané na rétoriku
Fotogaléria
Názov podujatia
Rečnícke umenie od A po Z

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
24.09.2021 - 27.09.2021

Popis projektu

Príďte si v dňoch 24.9. a 27.9. zdokonaliť svoje rečnícke zručnosti. Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje pre dospelých záujemcov workshopy zamerané na rečnícky prejav. Workshop 24.9. bude zameraný na neverbálnu komunikáciu v rečníctve a workshop 27.9. bude zameraný na tvorbu a analýzu hovoreného rečníckeho prejavu, modelové situácie a praktické cvičenia. Oba workshopy na seba nadväzujú a preto je potrebné sa prihlásiť na oba dni. Lektorom bude PhDr. Marcel Olšiak, PhD..

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
18 205,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €