Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

GENIUS LOCI

Krátky opis
Tanečné site specific predstavenie. Štyri priestory, štyri umelecké tímy, každý z nich vytvoril samostatný projekt v podobe im blízkeho performatívneho formátu so zadaním využiť genius loci a priestorovú dispozíciu vybranej lokality.
Fotogaléria
Názov podujatia
GENIUS LOCI

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
11.09.2021 - 12.09.2021

Popis projektu

11. a 12. september / Čitáreň u červeného raka, GMB Mirbachov a Pálfyho palác, Primaciálny palác / 17.00 / GENIUS LOCIS

Site-specific projekt v dramaturgii Miroslavy Kovářovej. Štyri priestory, štyri umelecké tímy, každý  z nich vytvoril samostatný projekt v podobe im blízkeho performatívneho formátu so zadaním využiť genius loci a priestorovú dispozíciu vybranej lokality. Veríme, že umelci vyhliadnuté miesta a zákutia rozvibrujú pohybom a zvukom, nájdu spôsob, ako sa prepojiť s priestorom a jeho atmosférou, ako skĺbiť minulosť s prítomnosťou formou súčasnej umeleckej intervencie. Jednotlivé performancie budú na seba časovo aj priestorovo nadväzovať tak, aby mal divák možnosť počas prechádzky mestom vidieť za sebou všetky štyri predstavenia.

Pálffyho palác / Barbora Janáková (SK) / GENIUS LOCI

Hmm...ono to má membránu. Prišlo, je tam. Vie o nás všetko. Nie všetko musí prezradiť. Nepatríme tomu. Ani ono nikomu. Je zložené zo spomienok, emócií, formované architektúrou. Barbora Janáková si prizvala Luciu Kašiarovú, aby to ono spolu našli. Možno to tam je, ale možno je to inde. Možno to je Génius, možno tulák, možno je to to, čo patrí tomu miestu alebo mestu.

Zrazu sa pohyby tela priamo pred vašimi očami menia na akúsi virtuálnu neurónovú sieť pamäti, na podobenstvo zmyslu, imaginácie a funkcie ukladania mysle do hmoty. Na čosi bežne neviditeľné, na niečo, čo je v nás bytostne a hlboko ukryté.

(Inšpirované textom Mateja Kréna)


Čitáreň u červeného raka / Lucia Holinová (SK) / THE OTHER SIDE

Mesto a jeho história zapísaná vo vrstvách, úrovniach a v podzemí. Okamihy prítomnosti, ktoré sa postupne vnárajú do hĺbky a stávajú sa súčasťou základov mesta. Rôzne úrovne vytvárajú paralelné svety, ktoré nám umožňujú cestovanie v čase. Štyri ženy splietajú meandre svojich mikrosvetov. Ich intuícia vytvára metajazyk, ktorým sprístupňujú prítomnosť svojho priestoru. Vytvárajú historickú kontinuitu. Priestor mestskej priekopy môže byť tým bodom, v ktorom sa všetky vrstvy stretávajú, spodné vyplávajú na povrch a vrchné splývajú so svojimi koreňmi, stávajú sa súčasťou svojich základov.

GMB Mirbachov palác / Yuri Korec (SK) / WEITTENHOF   

Prv než sa stal Mirbachov palác tým čím je dnes, musel zhorieť ako drevený mestský dom. Pravdepodobne sa o to pričinila divadelná spoločnosť, ktorá si v čase požiaru dom prenajala. Nedbanlivosť zmenila históriu jedného miesta. Línie a body sa zorganizovali do iného tvaru pre časy nadchádzajúce.

„V multilineárnom systéme sa všetko deje naraz: línia sa oslobodzuje od bodu ako začiatku; diagonála sa oslobodzuje od vertikály a horizontály čoby súradníc; a zároveň sa transverzála oslobodzuje od diagonály ako lokalizovateľnej spojnice dvoch bodov; skrátka, línia – blok prechádza medzi zvuky a sama vyrastá vďaka vlastnému nelokalizovateľnému prostrediu.“ (Gilles Deleuze & Félix Guattari: Tisíc plošín).


Primaciálny palác / Debris Company (SK) / WATER PROJECT 

Kam sa podela všetka voda po potope?

Môže byť potopa spôsobená len vodou? Alebo jej nedostatkom? Nestačí sa pohnúť smerom nahor alebo nadol? Môže pomôcť pohyb naspäť? Máme vykročiť úplne iným smerom? Kam? Nabok? Izolovať sa?

Ak si múdry, urob sa vodojemom, nie odtokovým žľabom, ktorý vodu prijíma a súčasne ju vylieva.“ Bernard z Clairvaux.

Názov prímateľa
Asociácia Bratislava v pohybe

Celkový rozpočet:
17 100,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €