Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Umelecká rezidenicia s verejných uvedením diela 1.9.-18.9. 2021 Michaela Šuranská
Fotogaléria
Názov podujatia
Umelecká rezidencia s výstavou

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
01.09.2021 - 18.09.2021

Popis projektu

Umelecká rezidencia Michaely Šuranskej je zameraná na tvoru v priestore Nástupišťa, kde autorka vytvorí site specific dielo, kde fokus projektu je smerovaný do obrazovo-priestorových korelácií medzi fyzickým priestorom a priestorom v maľbe. Zámerom rezidencie je vznik procesuálneho diela prepájajúceho dve ideové línie: vizuálnoobsahový prieskum súčasného verejného priestoru a jeho prepojení na archeologickú lokalitu, ,,osobná archeológia“- procesuálny časopriestorový maping ateliérovej činnosti. Ku kontrastným vzťahom súčasného urbánneho/rurálneho prostredia a priestorových odkazov histórie má autorka rozporuplný vzťah. Na jednej strane je jej osobný záujem o tematiku, na druhej je cieľ poukázať na tienisté stránky spájajúce sa s pojmami história, tradícia (heroizácia, hybridnosť, populizmus, nacionalizmus). Mnohé zistenia vychádzajú so skúsenosti so ,,subkultúrou“ historického reenactmentu, kde sa nostalgický vzťah často prelína s extrémizmom.

Cieľom je vytvorenie skicového záznamu, zbieranie obrazových informácií (krajinné tvaroslovie, súčasné prvky...)., návšteva niektorých lokálnych archeologických nálezísk. Materiál bude východiskom pre realizáciu maľby/ malieb. Tvaroslovie terénu lokality vytvorí priestorovú a koncepčnú dimenziu pre komponovanie obrazových a priestorových prostredí. Pôvodná priestorová dispozícia bude apropriovaná v obrazovej ploche, manipulovaná, novo-konštruovaná prostredníctvom spatiálnych segmentov 20. a 21. storočia.


Výstavu, výstup z rezidencie, otvoríme 17.9. 2021 o 18.00 v priestorch Nástupište 1-12.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
40 810,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €