Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Viva il canto

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov VIVA ILA CANTO je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Viva il canto.

Miesto konania / kraj
Jasenica / Považská Bystrica

Termín konania
29.08.2021

Popis projektu

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov VIVA ILA CANTO je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja. Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.

Súťaž pozostáva zo súťažnej časti, rozborového seminára a bude obohatená o nesúťažnú časť - vystúpenie hosťa. Súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto - podľa propozícií vypracovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave.


Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
2 850,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €