Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Krátky opis
Hornozemplínske folklórne slávnosti sú tradičným vrcholným podujatím folklóru na Hornom Zemplíne. Cieľom je objavovať, rozvíjať, ochraňovať a zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi, zvláštnosťami a priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom, rovnako divákom aj účinkujúcim a prebudiť v nich túžbu po poznaní regionálnych kultúrnych hodnôt, prebudiť hrdosť na svoje korene a poukázať na to ako je vplyv ľudových tradícií hlboko zakorenený v národnom povedomí.
Fotogaléria
Názov podujatia
51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
28.08.2021 - 29.08.2021

Popis projektu

Hornozemplínske folklórne slávnosti (ďalej HZFS) už 51 rokov uzatvárajú podujatia kultúrneho leta v okrese Vranov nad Topľou. Sú oslavou folklóru a ich existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Okres Vranov nad Topľou na niekoľko dní ožije folklórom a tradíciami.

Pre 45 folklórnych kolektívov, ktoré pôsobia v okrese je byť súčasťou jedného z programov HZFS je v istom slova zmysle odmenou a ocenením. Sobotné popoludnie - prvý deň HZFS – organizátor – Hornozemplínske osvetové stredisko - ponúka v troch obciach okresu Vranov nad Topľou program folklórnych skupín zložený zo zvykoslovných obrázkov a speváckych vstupov doplnený o folklórny kolektív z iného okresu. Nedeľa – druhý deň HZFS – je ich vyvrcholením. Predstavia sa najlepšie domáce folklórne súbory.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
7 390,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €