Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Myslenie v sieti

Krátky opis
Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofiu chápeme ako médium komunikácie a kritický nástroj myslenia, ktorý umožňuje všestrannejšiu reflexiu schopnú uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zdeněk Kratochvíl - Alternatívy (dějin) filosofie

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
17.08.2021

Popis projektu
"Dějiny čehokoli nelze bez podvodů napsat jakkoli, přesto je možné podat velice různé výklady, třeba podle toho, čemu důvěřujeme, jaký uděláme výběr problémů a postav, co použijeme jako osnovu, co bude „hybnou silou dějin“. Mají dějiny smysl? Samozřejmě, přece jsme je tak napsali; dokonce aby měly takový smysl, který chceme." (Z. Kratochvíl, 2021)

Predchádzajúci citát Z. Kratochvíla z jeho poslednej knihy "Alternativy (dějin) filosofie" je krátkou upútavkou na to čo Vám táto prednáška ponukne. Dozviete sa v nej taktiež to, ako sa dajú reaktualizovať antické témy, napr. téma náhody v kvantovej fyzike a v súčasnej vede. 

Prednáška vznikla 22.6.2021.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €