Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Detské výtvarné dielne VV - open lab v dňoch 2.-5. augusta 2021 v čase 9:30-13:30
Fotogaléria
Názov podujatia
Detské výtvarné dielne

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
02.08.2021 - 05.08.2021

Popis projektu
Detské dielne s Eliškou a Kikou (VV_openlab)
Termín:
2.8.-5.8.2021
Vek:
6-12
Čas 9:30-13:30
Eliška Vondrušková študuje výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí prípravy koncepcií a realizáciou detských táborov, pravidelné dielne a prímestské tábory v Aeroškole, Praha.
Aktuálne pôsobí ako pedagogička výtvarnej výchovy na základnej škole.
Kristína Grežďová študuje predškolskú pedagogiku so zameraním na výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí práca v lektorskej oddelení Nadácia Karla Komárka, organizovanie výtvarné dielne v Ukradnuté galérii, tvorba koncepcie výtvarnej činnosti pre zoznamovací kurz študentov Katedry výtvarnej výchovy UK, vytvorenie koncepcie a realizácie Otvoreného programu galerijnej edukácie pre deti predškolského veku a tvorba koncepcie a vedenie výtvarné dielne pre Ji.hlava deťom a tvorba koncepcií a vedenie prímestských táborov v Aeroškole, Praha.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
40 810,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €