Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Gorazdov Močenok, XXIX. celonárodný festival kresťanského divadla

Krátky opis
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa Gorazdov Močenok koná z časti online a z časti naživo. Súťažné divadelné predstavenia a tvorivé dielne sú online a naživo duchovná časť, hosťujúce predstavenia a sprievodné akcie naživo.
Fotogaléria
Názov podujatia
Gorazdov Močenok, XXIX. celonárodný festival kresťanského divadla

Miesto konania / kraj
Močenok / Šaľa

Termín konania
25.07.2021 - 01.08.2021

Popis projektu

Festival  Gorazdov  Močenok  je  neodmysliteľnou  a  dôležitou  súčasťou  nielen  v  oblasti  kresťanského  divadla,  ale  aj významným  podujatím  obce  a  to  na  celonárodnej  úrovni.  Svedčí  o  tom  aj  skutočnosť,  že  v  roku  2021  sa  v  Močenku uskutočňuje  už  29.  ročníka  festivalu.  Týždňový  program  je  každoročne  vystavaný  a  zameraný  na  neprofesionálnych umelcov  v  oblasti divadla,  ktorí  sa  chcú  prezentovať  a  vzdelávať.  Festival  chce  prostredníctvom  divadelného  umenia  a  umeleckého  vyjadrenia pozitívnym  spôsobom  motivovať divadelníkov  k  prehlbovaniu  tém,  ktoré  prinášajú  pozitívny  hodnotový  prospech  pre  celú spoločnosť. Mnohí z návštevníkov sa na Gorazdov Močenok vracajú rok čo rok a to z dôvodu jedinečnosti témy a zamerania festivalu,  ktorá  je  na  Slovensku  jedinečná.  Vďaka  skvalitneniu  inscenačnej  tvorby  pomôžu  divadelníkom  lepšie  prezentovať divadlo  komunikujúce  morálne  hodnoty  ako  silný  apel  na  našu  súčasnú  spoločnosť.  Celé  konanie  festivalu  bude  mapovať 

festivalový denník. Redaktormi budú divadelní odborníci a bude slúžiť ako archívny materiál a pocta pre účastníkov. Články: reflexie div. predstavení, tvorivých dielní, sprievodných podujatí, rozhovory s účastníkmi a medailóny div. súborov a iné. 

Organizátormi festivalu sú: Obec Močenok, Občianske združenie KREDIV, ktoré zabezpečuje organizačnú stránku festivalu a dohliada  na  odbornú  stránku,  Farnosť  Močenok.  

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa Gorazdov Močenok koná z časti online a z časti naživo.

Súťažné divadelné predstavenia a tvorivé dielne sú online a naživo duchovná časť, hosťujúce predstavenia a sprievodné akcie naživo.

Súčasťou programu budú súťažné aj hosťujúce divadelné predstavenia, rozborové semináre, tvorivé divadelné dielne, výstavy, duchovný program...

Súťažné divadelné inscenácie budú počas celého trvania festivalu zverejnené na webovom sídle www.krediv.sk, kde si ich môžete pozrieť kedykoľvek v rámci celého týždňa.

Rozborové semináre budú prebiehať prostredníctvom skupinových videohovorov, kde môžu diskutovať nielen súťažiaci divadelníci, ale ktokoľvek, kto bude mať chuť.

Odborná porota je zložená z divadelných profesionálov: režisér, dramatik a dramaturg Michal Babiak; režisérka a dramaturgička Zuzana Galková a kritik a programový riaditeľ festivalu Scénická žatva Matej Moško.

Víťaz súťažnej časti získa návrh na účinkovanie na 100. výročí festivalu Scénická žatva v roku 2022 a predplatné divadelného časopisu Javisko na rok 2022.

Súčasťou festivalu sú aj tvorivé divadelné dielne, ktoré budú viesť špičkoví lektori.

Tvorivá výučba bude v každej dielni prebiehať formou skupinových videohovorov, a to v 8. blokoch od 26. – 29. 7. 2021 v časoch: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00.

• Dielňa tvorivého písania s Katarínou Mišíkovou Hitzingerovou – od 13 rokov

• Dielna detskej dramatickej tvorivosti s Maricou Šiškovou – pre deti od 6 rokov a režisérov/vedúcich detských divadelných súborov

• Dielňa činohernej réžie a dramaturgie s Kamilom Žiškom – od 16 rokov

 

Názov prímateľa
Obec Močenok

Celkový rozpočet:
5 450,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €