Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Farby, ľudia a hory Ďalekého východu

Krátky opis
Autor zavedie čitateľa na severný japonský ostrov Hokkaidó, ktorý je pomerne málo osídlený a udržuje si prírodu bez civilizačných zásahov, posvätnú horu Fudži, do Japonských Álp, ulíc s mrakodrapmi a do Hirošimy a Nagasaki, miest s krutým osudom. Druhá výprava smerovala do Južnej Kórey. Autor vidí kontrasty medzi hlučnou metropolou a pokojnými národnými parkami. Neobišiel ani miesta, kde sa iba pred nedávnom odohrávala zimná olympiáda.
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetozár Krno - Od Hokkaido po Južnú Kóreu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2018 - 15.05.2019

Popis projektu

Autor nadväzuje na sedem vydaných esejistických cestopisov, v ktorých presviedča čitateľa, že aj potom, čo padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, stále pretrváva rozsiahla terra incognita. Pokým doposiaľ sa venoval najmä Kaukazu, Strednej Ázii, Sibíri, Ďalekému východu, severnej Indii a Číne, teraz sa vracia späť do Európy – do Škandinávie. Neostáva iba pri opise krajín. Zamýšľa sa nad kultúrnymi, filozofickými, ekologickými a etickými aspektmi vzťahov človeka a prírody. Obrazy krajín a správanie ľudí v nej a vlastné zážitky funkčne spája s výpoveďami našich aj zahraničných literátov a ďalších kultúrnych dejateľov, ktorých životné osudy sa s nimi križovali. Pripomína čitateľovi severské ságy. 

Prvá kapitola nazvaná Ostrov ohňa, ľadu a zelene opisuje slovenský prvoprechod bez akejkoľvek podpory od  pobrežia Grónskeho mora pri severnom meste Akureyri po Atlantický oceán za dedinkou Skógar. Island nie je iba ľadovou krajinou. Na väčšine pobrežia sa udržuje zelený pás s efektívnym poľnohospodárstvom. Vnútrozemie tvoria náhorné plošiny pokryté najmä tmavým sopečným pieskom. Pripomína mesačný povrch. Európa vrátane európskej časti Ruska nepozná takú rozsiahlu oblasť, na ktorej nebýva človek. S výnimkou zatúlaných vtákov tu niet temer ani inej živej duše. Terrou incognita výnimočne kráča pešiak, občas ju brázdi horský cyklista a o čosi častejšie pohodlní mototuristi na silných džípoch. Prechod mesačnou krajinou nie je idylkou. Človek tu ľahko siahne na vlastné dno. Za tri týždne vykukne slnko spolu iba na niekoľko hodín. Premočené veci sa dajú usušiť iba na vlastnom tele počas pohybu. Každý deň padá chladný dážď – nie zhora, ale zboku, nakoľko neustále zavíja vietor. Postaviť a zložiť stan tu v neveľkej výške býva neraz rovnako ťažkým orieškom ako pri nečase vo veľhorách.

Záver pochodu dlhého štyristo kilometrov sa stal odmenou za krásny drinu. V údolí Thórsmörk rastú prvé stromy a pohybujú sa prví turisti. Zo zeme vystupuje para, vytekajú horúce pramene. Pôvodný fádny tmavý povrch získava širokú paletu farieb. Posledné tri dni putovania vyvolávajú spomienky na Kamčatku. Autor si pri návrate do civilizácie kladie na islandských uličkách otázku, v čom sú tunajší ostrovania Európania a v čom sa od nás líšia. 

Druhá kapitola, Severné Švédsko, zavedie čitateľa za Laponskú bránu, do oceľového mesta za polárny kruhom, do Kiruny, na severnú tundru a na horskú magistrálu Kungsleden (Kráľovská cesta).

Posledná kapitola, Južné Nórsko, ukazuje na najčistejšiu krajinu severu Európy a možno aj osídlenej časti planéty vôbec. Autor opisuje chaty bez odpadkov, chatárov, kľúčov a zlodejov. Spomína masové výstupy na dvojicu najvyšších vrcholov Glittertinden a Galdhøpiggen, pod ktorými neleží ani kúsok papieru. Čakateľa sprevádza aj opustenými hrebeňmi a údoliami. Nezabúda na slávnych polárnikov a Bjørnstjerneho Bjørnsona.

Autor neostáva iba denníku a krajinomaľby. Hľadá génius loci mnohých zaujímavých miest a regiónov. 

Názov prímateľa
PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
2 200,00 €