Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Farby, ľudia a báje Kaukazu

Krátky opis
V suchom, často kamenistom, sopečnatom Arménsku žije jeden z najstarších národov. Temperamentní Gruzínci dostali do vienka nielen úrodné vinice, ale aj dravé rieky, husté lesy, Malý Kaukaz porastený rododendronmi, päťtisícové končiare Veľkého Kaukazu odeté do ľadovcových závojov a Čierne more. Prevažne moslimskí Azerbajdžanci prežívajú slušný ekonomický rast. Turista ocení ich prastaré kamenné kresby, studené bahenno-plynové sopky a štíty Východného Kaukazu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetozár Krno - Farby, ľudia a báje južného Kaukazu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2017 - 15.05.2018

Popis projektu

Rozoklané končiare, zvrásnené ľadovce, dlhokánske jaskyne, hlboké priepasti, nemé sopky, farebné lúky, husté voňavé lesy, šantivé riavy, morské zákutia, prastaré staviteľské pamiatky, ktoré sa nedajú prezrieť za jeden krátky život, jedinečná kultúrna tradícia, rituály stolovania, neuveriteľná pohostinnosť, kultivovaný spôsob pitia vín, filozoficky hlboké a poeticky krásne prípitky, stará múdrosť básnikov – to všetko podmaňuje človeka túžiaceho viac ako po plytkom zhone postindustriálnej spoločnosti.

Na svete azda niet pestrejšej oblasti ako Kaukaz. Akoby si tu podávali ruky ročné obdobia. Krásne, niekedy aj hrozivo vyzerajúce snehobiele štíty vyrastajú priamo z hustej letnej zelene. Ostrý čistý vzduch priťahuje odvážlivcov a súčasne varuje nepripravených. Zvrásnené ľadovce napájajú hučiace vodopády a nespútané rieky. Každá dolina ponúka inú scenériu.

Pod ostrými končiarmi žijú historické národy, ktoré významne obohatili svetové kultúrne dedičstvo. Ich mytológia sa nemusí hanbiť pred starogréckymi bájami. Je známe, že na ktorési kaukazské bralo prikovali urazení bohovia Prometea. Menej sa už vie, že tento odvážny bohočlovek mal na Kaukaze svojich podobných predchodcov.

Autor nadväzuje na dvanásť esejistických cestopisov, v ktorých presviedča čitateľa, že aj potom, čo padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, pretrváva terra incognita. Opiera sa o výpravy, ktoré si sám organizoval na južnom Kaukaze.

Prvá kapitola rozpráva o suchom, často kamenistom a nie všade úrodnom sopečnatom Arménsku. Ukazuje, ako sa Arméni, jeden z najstarších žijúcich národov sveta, napriek hrôzam, ktoré im málokto závidí, presadili doma aj v zahraničí. Kolorit tunajšej očarujúcej prírody dotvárajú v údoliach, na planinách a v skalách prastaré kláštory a kostolíky.

Temperamentní Gruzínci sa usadili v najpestrejšom prostredí. Do vienka dostali nielen suché južné nížiny, ale aj dravé rieky, husté, farbami hýriace voňavé lesy, Malý Kaukaz porastený rododendronmi, päťtisícové končiare Veľkého Kaukazu odeté do ľadovcových závojov a Čierne more. Prírodnú scenériu spestrujú jaskynné obydlia.

Azerbajdžanci, umiernení moslimovia, sa tešia obrovským energetickým zásobám. Prežívajú slušný ekonomický rast. Turista ocení ich polostepi, prastaré kamenné kresby, studené plynové sopky a štíty Východného Kaukazu. Baku sa stalo najmodernejšou a najvystavenejšou kaukazskou metropolou.

Všetky tri krajiny a národy, ktoré žijú medzi Čiernym a Kaspickým morom, spája veľa spoločného a ešte viac rozdielneho. Uchovávajú si nesmiernu úctu k hosťom z cudziny, čím sa stali príkladom tzv. rozvinutým štátom.

Druhá, vecná časť knihy prináša fakty o etnikách, náboženstvách a historických osudoch južného Kaukazu. Podrobné tabuľky obsahujú zoznam najvzácnejších historických stavieb, končiarov, riek, plies, jaskýň a iných prírodných klenotov.

Názov prímateľa
PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS

Celkový rozpočet:
7 215,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €