Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín

Krátky opis
Kniha dokumentuje športovo a cestovateľsky jedinečné a doposiaľ u nás nezopakované podujatie – 78-dňový súvislý turistický pochod po hlavnom hrebeni Karpát od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny až po sútok Dunaja a Moravy. Jej autor podáva svedectvo o príprave i priebehu celej expedície. Cestopisná esej v čase, keď padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, presviedča čitateľa, že doslova pod nosom sa skrýva rozsiahla terra incognita.
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetozár Krno - Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2017 - 15.05.2018

Popis projektu

Kniha dokumentuje 78-dňový súvislý pochod po hlavnom hrebeni Karpát od srbsko-rumunskej dunajskej úžiny Železné vráta po sútok Dunaja a Moravy. Podáva svedectvo o príprave i priebehu celej expedície. Cestopisná esej v čase, keď padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, presviedča čitateľa, že doslova pod nosom sa skrýva rozsiahla terra incognita. Čitateľovi otvára dvere do neporušenej, medzi nami temer neznámej transylvánskej prírody. Upozorňuje ho aj na málo známe klenoty slovenských hôr.

Neostáva iba pri opise krajiny a zážitkov. Na hrebeňovke, spájajúcej štyridsať dva pohorí, mal dostatok času zamýšľať sa nad filozofickými, ekologickými a etickými aspektmi vzťahov človeka a prírody. Analyzuje rozličné postoje a psychiku ľudí v Karpatoch – sviatočného návštevníka, skalného turistu i domorodého vrchára. Vysvetľuje, čo ťahá mladých ľudí zo sveta konzumu a z relatívneho spotrebného dostatku do lona neistej krajiny. Ukazuje, ako sa formovalo priateľstvo napriek výbušným situáciám, ktoré spôsobil raz človek, inokedy príroda.

Cennou zložkou Krnovej publikácie je jej historicko-politologická rovina. Autor predkladá jednotlivé príbehy z cesty, exkurzy do minulosti, popisuje rozličné historické súvislosti, udalosti i legendy (tajomný hrad v Karpatoch, osobnosti slovenských národných dejín), podáva výklady o viacerých etnických skupinách (Sikulovia), či filozofiu spolužitia ľudí v oblasti karpatského oblúka. Zaoberá sa i pohľadmi na vysokohorskú turistiku, prístupmi k nej aj s jej kontroverznými aspektmi, napríklad výhodami či nevýhodami zákazov na horách zo strany horských služieb a profesionálnych ochranárov.

Nevyhýba sa konfliktom vo vnútri trinásťčlennej výpravy, ale aj pri ich styku s vonkajším svetom. Obraz krajiny a správanie ľudí v nej funkčne spája s výpoveďami známych osobností (M. Bel, J. M. Hurban, J. Hašek, J. Verne, B. Stoker a iní.), ktorých životné osudy sa križovali s karpatskou prírodou.

Pedantnejší čitateľ privíta v prílohe podrobný zoznam a základnú charakteristiku prírodných klenotov celého karpatského oblúka, z ktorých sa iba zlomok objavuje v reklamách cestovných kancelárií a v bedekroch. Kniha prináša aj odborné, v našej geografickej literatúre dosiaľ nepublikované rozdelenie celých Karpát na 214 geomorfologických jednotiek.

Názov prímateľa
PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS

Celkový rozpočet:
7 215,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €