Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Program EQO 2021

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej kultúry, teoretických a edukačných formátov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu v priestore EQO chceme prispieť k decentralizácií umenia na Slovensku a kultúrnej inklúzií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stále sa to ***** deje / It's still ***** happening

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
27.07.2021 - 20.08.2021

Popis projektu

STÁLE SA TO ***** DEJE / IT'S STILL ***** HAPPENING


Emília Blašková – Alexander Gerbery – Marek Gaj – Stanislava Hollóvá – Kristína Lapšanská – Adam Macko – Marek Mertinko – Ľubomír Repaský – Jaroslav Švestka – Matuš Vacula – Peter Župník

27/7 – 20/8/21

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov
vernisáž: 27/7/21 – utorok – 19:00 

autor projektu / kurátor: Adam Macko

 

„to“ je širšie ako rozpínavosť vesmíru... (vtip)

Kolektívny výstavný projekt je hybridnou formou prezentácie súčasného umenia a umelecko-výskumným formátom s muzeálnymi prvkami. Výstava nadväzuje na obdobný projekt Čo sa tam ***** stalo? z roku 2018, kde autorov spájalo štúdium na Základnej umeleckej škole v Levoči s následným profesionálnym vzdelaním vyšších stupňov umeleckých škôl. Tento princíp je uplatnený aj v danej výstave, doplňuje ho ale širšie spektrum autorov mileniálnej vekovo blízkej skupiny, absolventi - pedagógovia i generačne starší etablovaný absolvent – solitér. Zámerom tohto výberu je tak prieskum vertikálnych aj horizontálnych väzieb vzájomných vzťahov pedagogických a kolegiálnych, ako aj konfrontácia etablovanosti, lokálnosti či profesionálnej povahy individuálnej tvorby.

Autori sú aktívnymi členmi umeleckých komunít vo svojich odboroch, povahou tvorby sú výrazne odlišní v širokom výrazovom diapazóne. Cieľom výstavy tak nie je zjednotenie individuálnych estetík a autorských programov, ale participatívne prihlásenie sa k jednotiacemu tematickému princípu. Estetickú fragmentárnosť podporuje priestorová inštalácia, ktorej zámerom je čiastočné rozčlenenie príbuzných prejavov. Inštalačný kubus tak dynamizuje statické formáty a výstava vo vertikálnom členení ostáva jednotná, čím sa vyhýba potenciálnej rigídnosti prehliadkového formátu.

Výstava predstaví autorov médií maľba (Blašková, Repaský, Gerbery, Macko), voľná a ilustračná grafika (Mertinko, Lapšanská), voľný a úžitkový dizajn (Gaj, Vacula), malý objekt (Švestka) a fotografia (Hollóvá, Župník). Bude otvorená vernisážou v utorok 27. júla 2021 o 19.hod. v priestore EQO Sp. Hrhov.

Projekt v upgradovanom rozsahu bude ďalej prezentovaný formou rozšírenej výstavy v Městskej galérií Litomyšl v Českej republike v októbri 2021.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je mesto Levoča.

Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
10 540,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €