Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Od Atlantického oceánu po Egejské more

Krátky opis
Španielsko, Francúzsko, Afrika, Taliansko a Grécko sa napriek polstoročnej tradície integračných zoskupení, ktoré štáty zbližujú, ale aj neraz unifikujú, stále výrazne líšia od Škandinávie. Je to dané mnohými faktormi, nie iba geografickou polohou a podnebím. Porovnávanie kultúr patrí k základným metódam poznávania. Po stredomorskej skúsenosti lepšie vnímame nielen iba trošku vzdialený svet, ale aj ten náš.
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetozár Krno - Od Atlantického oceánu po Egejské more

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
15.07.2016 - 15.05.2017

Popis projektu

Autor nadväzuje na sedem vydaných esejistických cestopisov. Obrazy krajín, správanie ľudí v nich a vlastné zážitky funkčne spája s výpoveďami našich aj zahraničných literátov a ďalších kultúrnych dejateľov, ktorých životné osudy sa s nimi križovali. Vidí súvislosti medzi kontrastami prírody a dramatickými historickými udalosťami. Základný text, bohatý zoznam citácií a ďalšej literatúry potvrdzuje, že v uvedenom regióne sa vie pohybovať. Prináša mnoho zaujímavých zemepisných, historických, literárnych a etnografických faktov.

Opísané stredomorské krajiny bývalého tzv. západného bloku sa napriek polstoročnej tradície integračných zoskupení, ktoré štáty zbližujú, ale aj neraz unifikujú, stále výrazne líšia od Škandinávie. Je to dané mnohými faktormi, nie iba geografickou polohou a podnebím. Porovnávanie kultúr patrí k základným metódam poznávania. Po stredomorskej skúsenosti lepšie vnímame nielen iba trošku vzdialený svet, ale aj ten náš.

Jedenásty zväzok edície Hory, diaľavy zaznamenáva päť výprav v stredomorských krajinách. Všíma si prírodné, historické a kultúrne súvislosti. Čitateľa sprevádza po sedemsto kilometrov pyrenejskom hrebeni, pamiatkami a horami Korziky, na ktorej štyritisíc rokov staré kamenné tváre vo Filitose boli objavené štvrťtisícročie potom, čo prvý Európan pristál na Veľkonočnom ostrove s obrovskými sochami Moai, Centrálnymi Apeninami, talianskymi Dolomitmi, rakúskymi Alpami, moravskými a slovenskými Karpatmi.

Kniha chce osloviť predovšetkým náročnejších čitateľov, širokého vekového spektra, ktorí sa zaujímajú o prírodné oblasti, málo poznačené modernou civilizáciou a ležiace v mediálnom tieni. Ide o čitateľov, ktorí sa vyhýbajú bedekrom a ktorí siahajú po cestopisoch, kde sa ľudský príbeh spája s prírodno-estetickými, historickými literárnymi a filozofickými súvislosťami. Živý text obohacujú vecné prílohy a široký zoznam literatúry.

Názov prímateľa
PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS

Celkový rozpočet:
6 915,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €