Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zo slnečného Balkánu do srdca Európy

Krátky opis
Autor sprevádza čitateľa tisícdvesto kilometrov dlhým súvislým prechodom hrebeňov piatich najvyšších bulharských pohorí (Rodopy, Pirin, Rila, Vitoša a Stará planina) a hrebeňovkou začínajúcou v Splite a končiacou na Orave, ktorú uskutočnil pred občianskymi vojnami. Prináša obrazy z Dalmácie, Slovinska, východného Rakúska a slovenských Karpát. Opisuje tiež etapovité jachtárske preteky po Jadranskom mori. v. Záver knihy je venovaný súčasnej Čiernej Hore.
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetozár Krno - Zo slnečného Balkánu do srdca Európy

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
15.07.2016 - 15.05.2017

Popis projektu

Autor nadväzuje na sedem vydaných esejistických cestopisov, v ktorých presviedča čitateľa, že aj potom, čo padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, stále pretrváva terra incognita. Vidí súvislosti medzi kontrastami prírody a dramatickými historickými udalosťami.

Obrazy krajín a správanie ľudí v nej a vlastné zážitky spája s výpoveďami literátov, ktorých životné osudy sa s nimi križovali. Prináša mnoho zaujímavých zemepisných, historických, literárnych a etnografických faktov. Živý text, fotografie, vecné prílohy a široký zoznam literatúr potvrdzujú, že sa v teréne vie pohybovať.

Krvavé udalosti na Balkáne na konci druhého tisícročia ukázali, že ho napriek pomernej blízkosti, kultúrno-historickým väzbám a vďačnému objektu dovolenkárov z oboch strán bývalej tzv. železnej opony tunajšie krajiny častokrát poznáme iba z prvých dojmov. Porovnávanie kultúr patrí k základným metódam poznávania. Po balkánskej skúsenosti lepšie vnímame nielen neďaleký svet, ale aj náš.

Obrazy krajín a správanie ľudí v nej a vlastné zážitky spája s výpoveďami literátov, ktorých životné osudy sa s nimi križovali. Prináša mnoho zaujímavých zemepisných, historických, literárnych a etnografických faktov. Živý text, fotografie, vecné prílohy a široký zoznam literatúr potvrdzujú, že sa v teréne vie pohybovať. 

Cestopis zaznamenáva štyri výpravy na Balkán. Autor prináša živé zážitky z putovania. Všíma si prírodné, historické a kultúrne súvislosti. Čitateľa sprevádza tisícdvesto kilometrov dlhým súvislým prechodom hrebeňov piatich najvyšších bulharských pohorí (Rodopy, Pirin, Rila, Vitoša a Stará planina).

Bývalú Juhosláviu vykreslil po skúsenostiach s hrebeňovkou začínajúcou v Splite a končiacou na Orave, ktorú uskutočnil pred občianskymi vojnami. Prináša obrazy z Dalmácie, Slovinska, východného Rakúska a slovenských Karpát. Opisuje tiež etapovité jachtárske preteky po Jadranskom mori. Zobrazuje život vnútri slovenskej posádky, ale medzi ostatnými súťažiacimi družstvami reprezentujúcimi štrnásť štátov. Záver knihy je venovaný súčasnej Čiernej Hore. Zachycuje súvislý prechod štvorice pohorí Durmitor, http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinjajevina" title="Sinjajevina">Sinjajevina, Bjelasica a http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinjajevina" title="Komovi">Komovi.

Kniha chce osloviť predovšetkým náročnejších čitateľov, širokého vekového spektra, ktorí sa zaujímajú o prírodné oblasti, málo poznačené modernou civilizáciou a ležiace v mediálnom tieni. Ide o čitateľov, ktorí sa vyhýbajú bedekrom a ktorí siahajú po cestopisoch, kde sa ľudský príbeh spája s prírodno-estetickými, historickými literárnymi a filozofickými súvislosťami.

Názov prímateľa
PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS

Celkový rozpočet:
7 215,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €