Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Myslenie v sieti

Krátky opis
Zámerom projektu je vytvoriť online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, otvorených ku kritickej reflexii mainstreamovej a alternatívnej kultúry. Filozofické diskusie a prednášky sú vysielané na youtube kanáli a facebookovej stránke. Následne z audiovizuálnych záznamov vytvárame edukačné videá, ktoré online archivujeme. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ladislav Kvasz - Geometria priestoru v maliarstve

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
15.07.2021

Popis projektu
Prednáška "Vývin zobrazovania priestoru v dejinách maliarstva od renesancie po kubizmus" v podaní prof. Ladislava Kvasza načrtáva paralely medzi formami zobrazenia v dejinách výtvarného umenia a konštrukciou priestoru v dejinách geometrie. Tento pohľad na paralelný vývoj disciplín osvecuje dejiny umenia novou perspektívou a obohacuje umenovedný aparát pohľadom profesionálneho matematika. Prednáška vznikla na pôde Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe 25. mája 2021.

Vznik prednášky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €