Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Wave 2021

Krátky opis
Prečo je regulácia reklamy vo verejnom priestore dôležitá a aký má reálny dopad na prevádzkovateľov podnikov v meste? V uplynulých mesiacoch vyvolalo vydanie Štandardov pre sezónne letné sedenia mnoho negatívnych ohlasov zo strany prevádzkovateľov terás ale aj verejnosti. Ako sa tieto reguly vytvárajú, kto sa na nich podieľa, a ako sa uplatňujú v praxi?
Fotogaléria
Názov podujatia
Reč mesta: Ako je to so slnečníkmi v meste?

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
05.07.2021

Popis projektu
Prečo je regulácia reklamy vo verejnom priestore dôležitá a aký má reálny dopad na prevádzkovateľov podnikov v meste?
V uplynulých mesiacoch vyvolalo vydanie Štandardov pre sezónne letné sedenia mnoho negatívnych ohlasov zo strany prevádzkovateľov terás ale aj verejnosti. Ako sa tieto reguly vytvárajú, kto sa na nich podieľa, a ako sa uplatňujú v praxi? A má na nich verejnosť nejaký vplyv?
Reč mesta vás pozýva na diskusiu so zástupcami zapojených inštitúcií, ktoré sa na tvorbe regulácie podieľajú a obyvateľmi mesta, ktorých tieto pravidlá priamo ovplyvňujú. Na facilitovanej debate sa pokúsime pomenovať východisko z problémov, s ktorými sa všetky zapojené strany stretávajú.
Diskusiu povedie moderátorka, facilitátorka a sociologička Hana Skljarszka, okrem iného organizátorka inšpiratívnych workshopov o kritickom myslení, chápaní informácií, neformálnom vzdelávaní a občianskej angažovanosi.
-----------------------
Pozvaní hostia:
za Krajský pamiatkový úrad Prešov – Ing. arch. J. Onufráková a Ing. arch. L. Halčáková.
za Mestský úrad v Prešove: Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik (odbor hlavného architekta mesta a územného plánovania)
Referentka architektúry a urbanizmu na Útvare hlavného architekta mesta Žilina, Ing. arch. Eva Šimunová, ktorá spolupracovala na podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
Prevádzkovatelia letných terás v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Prešov (potvrdené mená zverejníme pred diskusiou)
Zástupca pivovaru Šariš, ktorý sa podieľa na dodávaní reklamných slnečníkov a reklamných predmetov na terasy podnikov

------------
Diskusiu budeme streamovať aj online a všetky vaše otázky budete môcť posielať prostredníctvom aplikácie Slido.
Srdečne vás pozývame zúčastniť sa jej aj osobne o 18.30 vo Wave ~ centre nezávislej kultúry.

Názov prímateľa
Združenie WAVE

Celkový rozpočet:
57 500,00 €

Výška podpory:
50 000,00 €