Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Wave 2021

Krátky opis
Verejný online stream diskusie o budúcnosti muralov v Prešove.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mural v Prešove

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
12.07.2021

Popis projektu

Verejný online stream diskusie o budúcnosti muralov v Prešove.


Čo je to mural, aká je jeho funkcia? Aké je miesto muralu v meste, čo mural môže priniesť ľuďom? Prečo by ho samospráva vlastne mala v meste chcieť? Ako súvisí mural s pohybom a navádzaním ľudí vo verejnom priestore? Aké mestské miesta sú pre mural vhodné a ako mural môže komunikovať s pamiatkovo chránenými plochami? Aké sú najčastejšie problémy pri realizáciii muralu?


Hostia:
H. Třeštíková (členka rady hl. m. Prahy pre oblasť kultúry, pamiatkovej starostlivosti,výstavníctva a CR)


K. Gregor (FU TUKE, Katedra architektúry)


Ing. arch. Ľubica Viničenková, pamiatkar, KPU Prešov


Samuel Velebný (SAC, Natreto, VUNU) a ďalsí


Moderuje: J. Berberich Sokolová (FU TUKE, Katedra teórie a dejín umenia)


Extra: 20:00 Good practices: Shorties_one, Samuel Velebný, S. Capek, DJ Rezumé a ďalší.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Združenie WAVE

Celkový rozpočet:
57 500,00 €

Výška podpory:
50 000,00 €